Terveyskeskusten lääkärivaje on kasvanut

Terveyskeskuksissa on hoitamatta noin 296 lääkärintehtävää.

Terveyskeskuksien lääkärivaje on kasvanut viime vuodesta. Hoitamatta on 296,5 lääkärintehtävää, mikä on 7,5 prosenttia kaikista tehtävistä. Vaje on kasvanut viime vuodesta 1,8 prosenttiyksiköllä.

Tiedot ilmenevät Lääkäriliiton vuotuisesta kyselystä. Lääkäriliitto kysyi 140 terveyskeskuksen johtavilta lääkäreiltä tilanteesta 2.10.2019. Vastausprosentti oli 100.

Lääkärivajeessa on alueellisia eroja. Yli 10 prosentin vaje oli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Vaasan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Sijaisten määrä on laskenut viime vuodesta. Sijaisia on tällä hetkellä aiempaa hankalampaa löytää.

Tehtäviä voisi siirtää muille ammattiryhmille

Lisävakanssien tarve on johtavien lääkärien arvion mukaan 311,5 vakanssia, mikä on 7,8 prosenttia vakanssien kokonaismäärästä.

Hallituksen tavoite seitsemän päivän hoitotakuusta toisi 725 lisävakanssin tarpeen. Osassa terveyskeskuksista lisävakansseja ei tarvittaisi.

Kaksi kolmesta johtavasta lääkäristä on kyselyn mukaan sitä mieltä, että joitain tehtäviä voisi siirtää lääkäreiltä muille ammattiryhmille. Tällaisten tehtävien osuus lääkärin työstä on arviolta viidennes. Muille ammattiryhmille sopisivat esimerkiksi erilaiset avustavat tehtävät.

Johtavat lääkärit arvioivat myös, että esimerkiksi fysioterapeuttien, farmaseuttien ja sosiaalityöntekijöiden ammattitaitoa olisi mahdollista hyödyntää nykyistä paremmin.

Lääkäriliitto on seurannut terveyskeskusten lääkäritilannetta vuodesta 1986 lähtien. Vuodesta 2004 tutkimus on tehty yhteistyössä KT Kuntatyönantajien, sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.