Testosteronilla diabeteksen torjuntaan?

Kahden vuoden testosteronihoito elintapaohjelmaan liitettynä voi estää tyypin 2 diabeteksen kehittymisen.

Ylipainoisilla ja lihavilla miehillä on usein matala seerumin testosteronitaso, ja kumpaankin liittyy suurentunut tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski. Vastikään julkaistussa australialaisessa monikeskustutkimuksessa osoitettiin, että näiden potilaiden hoidossa tärkeisiin elintapamuutoksiin liitetyllä kahden vuoden testoste­ronihoidolla pystyttiin vähentämään diabetesriskiä 40 % enemmän kuin ­pelkillä elintapamuutoksilla.

Tutkimusaineisto koostui hieman yli tuhannesta 50–74-vuotiaasta ylipainoisesta tai vyötärölihavasta miehestä, joilla oli esidiabetes tai hiljattain ­diagnosoitu tyypin 2 diabetes. Lisäksi testosteronitaso oli 14 nmol/l tai ­matalampi ilman todettavaa häiriötä hypo­talamus-hypofyysi-kivesakselissa. Ensisijainen hoito olivat elintapa­muutokset, ja sen ohella potilaat ­satunnaistettiin suhteessa saamaan joko pitkä­kestoista testosteroni­undekanoaattia lihakseen kolmen kuukauden välein kahden vuoden ajan tai lume­injektioita samaan tahtiin.

Kahden vuoden hoidon jälkeen ­testosteronihoito vähensi merkittävästi tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä lumeryhmään verrattuna ja sokerirasituskokeessa plasman kahden tunnin glukoosiarvo putosi lähtötasosta erittäin merkittävästi –0,75 mmol/l. Hyödyllinen ­vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan oli riippu­maton lähtötason testosteroni­arvosta.

Potilaiden paino laski kummassakin ryhmässä oli 3–4 kiloa. Testosteroni­hoitoon liittyi suurempi kehon rasva­massan väheneminen, poikkijuovaisen lihasmassan ja puristusvoiman lisääntyminen ja parantunut seksuaalitoiminta.

Testosteronihoito ei aiheuttanut ylimäärää kardiovaskulaarisia haittoja eikä uusia eturauhassyöpiä. Se aiheutti kuitenkin hematokriitti- ja PSA-lukemien nousua. Hematokriittiarvo oli 54 % tai korkeampi 106:lla (22 %) testosteronilla hoidetuista, ja 25 potilaan hoito lopetettiin etuajassa.

Tuloksen perusteella kahden vuoden testosteronihoito elintapaohjelmaan liitettynä voi estää tyypin 2 diabeteksen kehittymisen tai saada sen remissioon ylipainoisilla miehillä. Vaikutus on verrattavissa metformiinin vaikutukseen diabeteksen ehkäisyohjelmassa. Paljon on kuitenkin vielä selvitettävää, ennen kuin testosteronin laajaa käyttöä diabeteksen ehkäisyssä voidaan puoltaa.

Wittert G, Bracken K, Robledo KP ym. Testosterone treatment to prevent or revert type 2 diabetes in men enrolled in a lifestyle programme (T4DM): a randomised, double blind, placebo-controlled, 2-year, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:32–45.

Ossi Lindell

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 18/2021.