Tietoa avomurtuman puhdistuksesta ja katetri-infektioiden ehkäisystä

Näyttäisi siltä. että matalapaineisen pumppuhuuhtelun ja veden käyttö on yksinkertaisin ja halvin menetelmä haavan huuhteluun ja puhdistukseen, kun potilaalla on komplisoitunut raajamurtuma, toteaa Hannu Paajanen.

Päivystävät kirurgit ovat tottuneet puhdistamaan huolellisesti avomurtuman haavan reunat ja myös syvemmältä haavaonkalon sekä luiden päät kuka saippualiuoksella, kuka klooriheksidiinillä, kuka vedellä ja painepumpulla. Mikä näistä on tehokkain estämään myöhempää infektiota ja uusinta­leikkauksia?

Yhdysvalloissa yhteensä 41 keskusta (2 447 potilasta) osallistui tutkimukseen, jossa raajan avomurtumaa pestiin saippualiuoksella tai vedellä kolmella eri painepumpun paineen tasolla (korkea yli 20 psi, matala 5–10 psi tai hyvin matala 1–2 psi). Tulosmuuttujana olivat vuoden kuluessa infektion tai luutumattomuuden takia tehdyt uudet leikkaukset.

Uusintaleikkausten määrä vaihteli välillä 12,7–13,7 prosenttia (n.s.) eri huuhtelupaineita käytettäessä, eli mikään painepumpun teho ei ollut tilastollisesti parempi. Saippualiuoksilla huuhdeltaessa uusintaleikkauksia oli enemmän kuin vesihuuhtelun jälkeen (14,8 % vs. 11,6 %; p = 0,01). Näyttäisi siltä. että matalapaineisen pumppuhuuhtelun ja veden käyttö on yksinkertaisin ja halvin menetelmä haavan huuhteluun ja puhdistukseen, kun potilaalla on komplisoitunut raajamurtuma.

Vastikään julkaistiin myös iso tutkimus ihon puhdistusaineista katetri-infektioiden ehkäisyssä. Yhteensä 2 546 potilasta (i.v.-tippa, hemodialyysikatetri, valtimokatetri) satunnaistettiin ihon puhdistukseen joko klooriheksidiini-alkoholiliuoksella tai jodi-alkoholiliuoksella. Tutkimus oli huolellisesti tehty, ja sekä hoitajat, mikrobiologit että potilaat oli sokkoutettu puhdistusaineen laadusta.

Tutkimus paljasti selvästi, että klooriheksidiini-alkoholiliuos esti paremmin katetri-infektioita kuin jodipitoinen puhdistusaine (0,88 vs. 1,77 %; p = 0,0002). Ihon hankaamisella tai pesulla ei ollut ehkäisevää merkitystä kummassakaan ryhmässä. Käyttäkäämme siis hellästi ensimmäistä vaihtoehtoa vuodeosastoilla ja tehoilla.

Yksinkertaisiakin hoitokäytäntöjä kyseenalaistetaan nykyisin mittavin satunnaistetuin tutkimuksin. Olisi mielenkiintoista tutkia, vähentääkö Suomessa vallalla oleva yltiöhuolellinen leikkaussalin lattioiden pesu ja potilaan peittely haavainfektioita – kustannuksia se ainakin lisää.

Lähde:
FLOW Investigators. A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds. N Engl J Med 2015, verkossa ensin 8.10.2015.
Mimoz O, Lucet JC, Kerforne T ym. Skin antisepsis with chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-­alcohol, with or without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicenter, randomised, controlled, two-by-two factorial trial. Lancet 2015, verkossa ensin 17.9.2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00244-5.

Kirjoittanut:
Hannu Paajanen
gastrokirugian professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 46/15.

Lue lisää jutun aiheesta