Tiheä vai harva seuranta paksusuolisyövän hoidon jälkeen?

Kolorektaalisyöpä on useimmissa länsimaissa kolmanneksi yleisin syöpä ja toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja.

Vaikka satunnaistettuja tutkimuksia on tehty paljon, näyttää edelleen olevan epäselvää, kuinka usein seurantakäyntejä tarvitaan hoitojen jälkeen ja mitä tutkitaan. JAMAssa julkaistiin taas kaksi tutkimusta aiheesta.

Tanskalainen satunnaistettu tutkimus tehtiin 2 509 potilaan levinneisyysasteen II–III syövistä. Laaja amerikkalainen rekisteritutkimus seurasi 8 529 potilasta kolme vuotta syöpähoitojen jälkeen. Seurantaa tehtiin joko tiheällä tai ­harvalla tietokonetomografialla ja seerumin karsinoembryonaalisen antigeenin (CEA) mittauksella.

Kummassakaan tutkimuksessa ei todettu merkitsevää eroa tiheässä ja harvassa seurannassa olleiden tuloksissa. Tanskalaistutkimuksessa TT-kuvaus ja CEA-mittaus 5 tai 2 kertaa vuodessa ei tuonut eroja viisivuotiskuolleisuuteen (13,0 % vs. 14,1 %). Amerikkalaisessa tutkimuksessa mediaaniaika syövän uusiutumiseen oli 15,1 kuukautta tiheän seurannan ryhmässä ja 16 kuukautta ­harvan seurannan ryhmissä.

Tiheällä seurannalla ei siis ollut vaikutusta paksusuolisyövän uusiutumiseen, myöhempään leikkaustarpeeseen tai kuolleisuuteen. Harva seuranta näyttääkin olevan lääketieteellisesti samanarvoinen ja tietysti kustannus­tehokkaampi kuin tiheä.

Lähde: Wille-Jorgensen P ym. Effect of more vs less frequent follow-up testing on overall and colorectal cancer–­specific mortality in patients with stage II or III colorectal cancer. The COLOFOL Randomized Clinical Trial. JAMA 2108;319:2095–103.

Snyder RA ym. Association between intensity of ­posttreatment surveillance testing and detection of recurrence in patients with colorectal cancer. JAMA 2018;319:2104–15.

Kirjoittaja:

Hannu Paajanen

gastrokirurgian professori

Kuva: Pixmac

Artikkelin on julkaistu Lääkärilehdessä 38/2018.