TNF-salpaajahoito kustannustehokasta huomattavalla osalla potilaista

Noin kahdella kolmasosalla oireet lievenivät merkittävästi kolmessa kuukaudessa ja 42 % saavutti lähes täyden oireettomuuden ensimmäisen vuoden aikana

TNF-salpaaja infliksimabin teho oli samanlainen kuin kliinisissä lääketutkimuksissa. Noin kahdella kolmasosalla oireet lievenivät merkittävästi kolmessa kuukaudessa ja 42 % saavutti lähes täyden oireettomuuden ensimmäisen vuoden aikana, toteaa Liisa Virkki väitöstutkimuksessaan.

Virkin mukaan kortisonin ja kipulääkkeiden tarve väheni. Oheislääkkeiksi sopivat aiemmin tutkitun metotreksaatin lisäksi muutkin perinteiset reumalääkkeet.

Tavallisimmat TNF-salpaajien haitat olivat infektiot, ihottumat ja infuusioreaktiot. Haittoja raportoitiin 17 %:lla biologisia reumalääkkeitä käyttävistä, vakavia 3,1 %:lla. Odottamattomia haittoja ei ilmennyt.

Laatupainotteisina elinvuosina 76 % nivelreumapotilaista hyötyi infliksimabista; toimintakyky ja vointi paranivat.

Kustannustehokkuus oli paras, jos tauti oli erityisen aktiivinen ja hoitovaste merkittävä. Infliksimabiannos ja metotreksaatti vaikuttivat kustannustehokkuuteen.

TNF-salpaajan vaihtamisesta toiseen oli hyötyä, jos teho hiipui tai ilmeni infuusioreaktioita, ihottumaa tai paikallisia injektioreaktioita, jotka eivät vaatineet TNF-salpaajahoidon lopettamista; näissä tapauksissa vaihdolla saavutettiin vähintään sama oireiden lievitys.

Rekisteritutkimuksessa TNF-salpaajahoito on tehokas ja suhteellisen turvallinen muuhun hoitoon reagoimattomassa nivelreumassa. Se oli kustannustehokasta huomattavalla osalla potilaista; uudet lääkevaihtoehdot ja entistä tiukemmat hoitotavoitteet saattavat edistää kustannustehokkuutta.

Virkki selvitti TNF-salpaajien tehoa ja haittoja biologisten lääkkeiden kansallisen rekisterin avulla arkielämän olosuhteissa. Biologiset lääkkeet ovat kalliita, joten myös kustannusvaikuttavuutta ja TNF-salpaajan vaihtamista toiseen tutkittiin.

Liisa Virkin väitöstutkimus A clinical and health economical observational study of anti-tumor necrosis factor therapy in the treatment of rheumatoid arthritis in Finland tarkastetaan 15.8.2014 Helsingin yliopistossa.

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.