Toiminnanvajeiden ehkäisy­ohjelma laajensi elinpiiriä

Rajoittunut elinpiiri ennakoi muun muassa gerasteniaa, kaatumisia ja laitokseen joutumista.

Kyky liikkua vapaasti on tärkeä vanhuksen itsenäisyydelle ja mahdollisuudelle osallistua. Luottamukselle omaan toimintakykyyn ilman kaatumisen pelkoa on kehitetty mittari. Amerikkalaistutkimuksen ­mukaan tuota luottamusta sekä uskallusta kasvattaa omaa elinpiiriä voidaan vahvistaa interventiolla.

Satunnaistettuun vertailututkimukseen osallistui 427 kognitiivisesti tervettä yli 65-vuotiasta (keski-ikä 75 v, 85 % naisia), jotka raportoivat kokevansa vaikeuksia ainakin yhdessä päivittäistoiminnossa (esim. peseytyminen, pukeutuminen, wc-käynnit) tai kahdessa välineellisessä päivittäistoiminnossa (esim. puhelimenkäyttö, raha-asioiden hoito, siivous). Heillä oli keskimäärin 3–4 sairautta. Noin puolet asui yksin.

Interventioryhmään arvotut saivat enintään 6 toimintaterapeutin ohjaavaa kotikäyntiä, 4 sairaanhoitajan kotikäyntiä sekä kodinmuutostöitä neljän kuukauden aikana. Osallistujien elinpiiri laajeni ja luottamus omaan toimintakykyyn kasvoi vertailuryhmään nähden. Tutkimuksessa keskityttiin tutkittavien toiveisiin ja tavoitteet asetettiin yksilöllisesti, mikä on todennäköisesti parantanut vaikuttavuutta. Todennäköisesti vaikutusta on myös elämänlaatuun.

Elinpiiri kuvaa tässä hyvin ihmisen kykyjen ja ympäristön yhdessä suomia mahdollisuuksia. Rajoittunut elinpiiri ennakoi gerasteniaa, kaatumisia, laitokseen joutumista ja kuolemanvaaraa.

Liu M ym. Disability prevention program improves life-space and falls efficacy: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 2021;69:85–90.

Kaisu Pitkälä

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 9/2021.