Tuberkuloosi haastaa taas

Aktiivinen nuori levittää tautia ikäihmistä tehokkaammin.

Suomi on ollut vuodesta 2001 lähtien pienen tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maa alle 300 vuosittaisella tapauksella. Kantaväestöstä tuberkuloosiin sairastuvat lähinnä iäkkäät. Tautia ei kuitenkaan ole voitettu. Se on maailman 10 yleisimmän kuolinsyyn joukossa, ja lääkeresistenttien tapausten määrä on kasvussa.

Suomenkin epidemiologinen tilanne on muuttumassa, kirjoittavat Iiris Rajalahti ym. Lääkärilehdessä nyt julkaistavassa katsauksessa. Sairastuneiden keski-ikä laskee, koska nuorten maahanmuuttajien osuus kasvaa. Alustavissa vuoden 2016 tilastoissa suurin sairastuneiden ikäryhmä on 15–29-vuotiaat. Ulkomaalaissyntyisten osuus ryhmässä on lähes 80 %.

Tartuntojen torjunnan haasteet ovat suuremmat, kun tartuttavaa tuberkuloosia sairastaa nuori aikuinen, kuin jos sairastunut on laitoshoidossa oleva tai kotipiirissä viihtyvä ikäihminen. Suomessa on viime vuosina todettu useita mittaviin kontaktiselvityksiin johtaneita joukkoaltistumisia kouluympäristöissä.

Tautia tulee osata epäillä, jotta diagnoosi ei viivästy. Tässä auttaa tyyppioireiden ja riskiryhmien (mm. suuren ilmaantuvuuden maissa oleskelleet) tunnistaminen. Uuden, 1.3.2017 voimaan tulleen tartuntatautilain mukaan työnantajan on sosiaali- ja terveydenhuollossa ja alle kouluikäisten lasten hoidossa vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos sitä on riskinarvion perusteella syytä epäillä.

Tartunnanjäljityksen avulla puolestaan voidaan löytää muutkin sairastuneet ennen kuin he tartuttavat tautia edelleen. Uusi laki antaa valtuutuksen taudille altistuneiden rekisteröintiin. Loppuvuodesta 2017 julkaistavan ohjeistuksen tavoitteena on kohdistaa resurssit entistä tarkemmin niihin altistuneisiin, joilla on suurin tartunnan ja sairastumisen vaara.

Myös hoidon loppuunsaattamisesta on tärkeää huolehtia lääkeresistenssin synnyn ehkäisemiseksi. Uudet lääkkeet, bedakiliini ja delamanidi, ovat toistaiseksi tarkoitettu vain lääkeresistentin tuberkuloosiin hoitoon. Muitakin uusia lääkkeitä on odotettavissa lähivuosina.

Lähde: Rajalahti I, Ruutu P, Virtanen M, Salo E, Järvinen A, Vasankari T, Soini H. Tuberkuloosin haasteet muuttuvat. Suom Lääkäril 2017;72:1489–1494.

Tiina Huttu

Kuva: Fotolia

Artikkeli julkaistaan Lääkärilehdessä 23/2017. Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja