Tuberkuloosin mahdollisuus kannattaa muistaa koronaepidemiassa

Tuberkuloosipotilaiden hoitoon pääsy on viivästynyt, ja taudit ovat vaikeampia ja pidemmälle edenneitä.

Tänä vuonna on todettu noin kolmannes vähemmän tuberkuloositapauksia kuin viime vuonna. Tämä kuulostaa huolestuttavalta keuhkosairauksien erikoislääkärin, dosentti Tuula Vasankarin mielestä. Hän arvioi, että tuberkuloositapaukset jäävät koronaepidemian vuoksi piiloon.

Hän on saanut kliinikoilta viestejä, ­että tuberkuloosipotilaiden hoitoon pääsy on viivästynyt ja että taudit ovat vaikeampia ja pidemmälle edenneitä.

– Tätä ei selitä se, että tartunnan mahdollisuudet ovat vähentyneet sosiaalisten kontaktien vähennyttyä. Tuberkuloosiin sairastuminen näkyy viiveellä kuukau­sien ja vuosien päästä.

WHO:n mukaan tuberkuloosiin kuolee vuosittain 1,4 miljoonaa ihmistä. Tulevaisuudessa siihen arvioidaan menehtyvän pari miljoona henkilöä vuodessa. Suomessa tuberkuloosiin sairastuu joka vuosi 230–250 ihmistä.

Keuhkoröntgenkuvat ­koronatestien lisäksi

Vasankari tähdentää, että tuberkuloosin oireet muistuttavat koronatartunnan ­oireita. Lääkärien kannattaakin muistaa tuberkuloosin mahdollisuus ja lähettää potilas koronatestin lisäksi keuhkoröntgenkuviin.

Noin puolet tuberkuloositapauksista on ollut maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä. Vasankari painottaa, että tietoa pitää viedä sekä tuberkuloosista että koronainfektiosta maahanmuuttaja­yhteisöihin.

– Myös koronaan sairastuneista aika merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia. Kaikkia terveydenhuollon ohjeistuksia ei ole välttämättä helppoa ymmärtää. Maahanmuuttajilla saattaa esiintyä myös pelkoa terveydenhuoltoa kohtaan.

Vasankari kehottaa muistamaan myös muut tuberkuloositartuntojen riski­ryhmät.

– Tuberkuloosia esiintyy enemmän päihteiden väärinkäyttäjillä. Myös sytostaattihoitoa ja biologisia reumalääkkeitä käyttävät potilaat kuuluvat riskiryhmiin.

Valppaana kannattaa olla myös silloin, jos henkilö on altistunut töissä tuberkuloosille tai tautia on esiintynyt perhepiirissä.

Ulla Toikkanen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 50/2020.