Tulehduksella on yhteys allergisten sairauksien syntyyn

Tutkimus perustui kahteen syntymäkohorttiin: kansainväliseen PASTURE-tutkimukseen ja suomalaiseen LUKAS-tutkimukseen.

LL Kirsi Mustosen väitöstutkimuksen mukaan matala-asteinen tulehdus voi suojata atopialta lapsuudessa. Sen sijaan tulehdus suolistossa voi lisätä riskiä sairastua astmaan ja atooppiseen ihottumaan lapsuudessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin matala-asteisesta tulehduksesta kertovan CRP-pitoisuuden yhteyttä atopiaan. Lapsista, joilla ei ollut atopiaa yhden vuoden iässä, atopian riski 4,5 vuoden iässä oli pienempi niillä, joiden CRP-pitoisuus oli ylimmässä neljänneksessä verrattuna niihin, joiden CRP-pitoisuus oli alimmassa neljänneksessä.

Lisäksi selvitettiin suoliston tulehduksen yhteyttä allergisiin sairauksiin. Suoliston tulehduksen osoittajana käytettiin ulosteen kalprotektiinitasoja.

Lapsilla, joilla oli korkea kalprotektiinipitoisuus, oli suurempi riski sairastua kuuteen ikävuoteen mennessä atooppisen ihottumaan ja astmaan tai ahtauttavaan keuhkoputkentulehdukseen kuin lapsilla, joiden kalprotektiinipitoisuudet olivat matalampia.

Tutkimus perustui kahteen syntymäkohorttiin: kansainväliseen PASTURE-tutkimukseen, jossa mukana ovat Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi ja Sveitsi, sekä suomalaiseen LUKAS-tutkimukseen.

Tutkimusaineistot kerättiin vuosina 2002–2011. Tulehduksen merkkiaineet kerättiin verinäytteillä yhden, 4,5 ja kuuden vuoden iässä. Lisäksi ulostenäytteet kerättiin kahden kuukauden iässä ja uloshengityksen typpioksidipitoisuus tutkittiin kuuden vuoden iässä. Aineisto lasten terveydentilasta, sekoittavista tekijöistä ja ympäristöaltisteista kerättiin kyselylomakkeilla kuuden ikävuoden aikana.

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto
The role of inflammation and its environmental triggers in allergic diseases

Kuva:
Panthermedia