Tulehdukselliset reumasairaudet lisääntyneet

Varhain aloitettu tehokas reumalääkitys on avainasemassa taudin remission saavuttamisessa.

Tulehduksellisten reumasairauksien ilmaantuvuus on kasvanut 2000-luvulla, käy ilmi LL Paula Muilun Tampereen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Vuosina 2000–2014 yli 58 000 suomalaisella diagnosoitiin uusi tulehduksellinen reumasairaus. Lisääntynyt ilmaantuvuus voi osin selittyä sillä, että suuret ikäluokat saapuvat korkean sairastumisriskin ikään.

Sen sijaan työikäisten reumalääkäreiden määrä uhkaa olla laskussa lähivuosina.

Varhain aloitettu tehokas reumalääkitys on avainasemassa taudin remission saavuttamisessa. Tuoreista nivelreumapotilaista yli 90 prosenttia aloitti reumalääkityksen kuukauden kuluessa diagnoosista. Kalliita itse pistettäviä biologisia lääkkeitä käytettiin vain vähän ensimmäisen vuoden aikana.

Reumapotilaiden kivun hoito on haastavaa huolimatta aktiivisesta lääkehoidosta. Tutkimuksessa osoitetaan, että sekä yksittäiset opioidiostot että opioidien pitkäaikaiskäyttö olivat yleisempiä reumapotilailla kuin muilla riippumatta diagnoosista. Käyttö oli suurimmillaan kolme kuukautta ennen diagnoosia.

– Potilaiden nopea pääsy reumatologiseen erikoissairaanhoitoon ja asianmukaisen lääkityksen aloitus voivatkin osaltaan vähentää opioidiriippuvuuden kehittymisen vaaraa, Muilu toteaa tiedotteessa.

Reumasairauksien hoito edellyttää usein pitkäaikaista seurantaa reumaklinikoissa.

LL Paula Muilun sisätautien alaan kuuluva väitöskirja Inflammatory Arthritides in Finland – Incidence, Early Treatment and Opioid Use tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 28.5.2021 kello 13 alkaen.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.