Tulehduskipulääkkeet tehoavat leikkauskipuun

Vaikka tulehduskipulääkkeiden vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, niiden varhainen tunnistaminen on tärkeää pysyvien haittojen estämiseksi.

Sekä isoihin leikkauksiin että tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy riski munuaistoiminnan heikkenemisestä. Näiden tilanteiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta pitkäaikaisten munuaishaittojen riskiä voidaan pienentää.

LL Annika Piiraisen väitöstutkimuksessa testatut munuaisvaurion merkkiaineet eivät osoittautuneet juurikaan vanhoja, jo käytössä olevia munuaistoiminnan merkkiaineita hyödyllisemmiksi. Neljästä testatusta merkkiaineesta plasmasta määritettävä neutrofiilin gelatinaasiin assosioituva lipokaliini (NGAL) vaikutti lupaavimmalta.

Väitöstutkimuksessa arvioitiin kolmen tulehduskipulääkkeen, deksketoprofeenin, etorikoksibin ja ibuprofeenin, käyttöä, annosmuotoja ja haittavaikutuksia leikkauskivun hoidossa sappi-, selkä- ja tekonivelleikkausten yhteydessä.

Ensimmäisessä osatyössä verrattiin deksketoprofeenin kahta annosta: tavallisesti käytettyä 50 milligramman annosta ja 10 milligramman annosta. Tähystystekniikalla tehdyn sappileikkauksen jälkeen kipu lievittyi samankaltaisesti myös pienellä annoksella. Se on tärkeä löydös, sillä tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten ilmeneminen ja vakavuus riippuvat käytetystä annoksesta.

Toisessa osatyössä verrattiin deksketoprofeenin ja etorikoksibin käyttöä lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisessä kivunhoidossa. Osa tulehduskipulääkkeiden vaikutuksista välittyy keskushermoston kautta, joten on tärkeää tietää, miten ne läpäisevät veriaivoesteen.

Tutkimus osoitti, että deksketoprofeeni ja etorikoksibi läpäisevät veriaivoesteen, niin että kliinisesti merkittäviä pitoisuuksia pystyttiin mittaamaan aivoselkäydinnesteestä 30 minuuttia deksketoprofeenin ja 60 minuuttia etorikoksibin annon jälkeen. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen deksketoprofeeni ja etorikoksibi lievittivät leikkauksen jälkeistä kipua ja tulehdusreaktiota yhtä tehokkaasti.

Lisäksi selvitettiin suussa liukenevan ibuprofeenitabletin imeytymistä selkäleikatuilla potilailla. Heti leikkauksen jälkeen maha-suolikanavan toiminta on lamaantunutta, joten perinteisten tablettien käyttö ei ole järkevää. Heti leikkauksen jälkeen myöskin suussa liukeneva ibuprofeenivalmiste imeytyi hitaasti ja ibuprofeenin pitoisuus jäi alhaiseksi, joten ensimmäiset leikkauksen jälkeiset annokset tulehduskipulääkkeitäkin kannattaa antaa laskimoon.

Neljännessä tutkimuksessa arvioitiin uusien munuaisvaurion merkkiaineiden soveltumista akuutin munuaisvaurion diagnosoimiseen polven tekonivelleikkauksen jälkeen.

LL Annika Piiraisen väitöskirja Non-steroidal anti-inflammatory drugs in postoperative pain management - pharmacokinetics, analgesic efficacy and renal safety tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 20. elokuuta.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.