Tutkimus selvitti mihin peniksestä saatu vaikutelma perustuu – tarkoitus auttaa hypospadiapotilaita

Tulokset osoittavat, että useimmat korjatut hypospadiat vaikuttavat virtsaputken ulkosuun lievästi poikkeavasta sijainnista huolimatta normaaleilta.

Sveitsiläistutkimuksessa selviteltiin, miltä miehen siitin näyttää naisten mielestä hypospadian korjausleikkauksen jälkeen. Hypospadia tarkoittaa virtsaputken alaseinämän synnynnäistä sulkeutumattomuutta. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää yksityiskohdat, joihin peniksen näkemisestä saatu vaikutelma perustuu.

Hypospadia on yleisimpiä peniksen synnynnäisistä epämuodostumista; sitä esiintyy yhdellä 200–300 vastasyntyneestä pojasta. Siinä virtsaputken ulkosuu avautuu peniksen alapinnalle terskan ja perineumin väliin. Esinahka on huppumainen. Vaikeissa muodoissa tilaan liittyy peniksen käyristyminen. Nykyään korjausleikkaus tehdään länsimaissa yleensä ensimmäisen elinvuoden aikana.

Tutkimus osallistui 105 naista kolmesta ikäryhmästä (16–20 v, 25–30 v ja 40–45 v). Naisille näytettiin neljän kuvan sarja kymmenen hypospadialeikkauksen läpikäyneen ja vertailuryhmänä kymmenen ympärileikatun miehen genitaaleista, mutta naiset eivät tienneet vertailuryhmästä.

Hypospadiapotilaista kuudella oli distaalinen ja neljällä peniksen alueen tai sitä proksimaalisempi hypospadia. Korjausleikkaukset oli tehty vuosina 1980–1994 viittä eri menetelmää käyttäen. Naisten piti kirjata, kuinka normaalina he pitivät kutakin näkymää asteikolla 1–4. Heidän piti lisäksi asettaa tärkeysjärjestykseen kahdeksan yksityiskohtaa, joilla tutkijat arvelivat olevan merkitystä arvion perusteena. Vastaajilta pyydettiin kyselylomakkeella lisäksi tietoja muun muassa perhesuhteista ja seksuaalisesta kiinnostuksesta.

Kosmeettinen kokonaisvaikutelma osoittautui tärkeimmäksi naisten mielipiteeseen vaikuttavaksi tekijäksi. Peniksen pituus sijoittui tärkeysasteikolla kuudenneksi, ja kaikkein vähiten merkitystä peniksestä saatuun vaikutelmaan oli virtaputken ulkosuun muodolla ja sijainnilla. Korjattu distaalinen hypospadia tulkittiin yhtä normaaliksi kuin ympärileikattu penis. Genitaalit, joissa hypospadia oli proksimaalisempi, tulkittiin puolestaan selvästi vähemmän normaaleiksi.

Vastaajien ominaisuuksista myönteiseen käsitykseen oli selvä yhteys korkeammalla iällä, suuremmalla seksuaalisella kiinnostuksella ja käsityksellä, että kokonaiskuva on tärkeä eikä peniksen pituus.

Tunnetusti kriittisimmät leikkaustuloksen arvioijat ovat leikatut itse, ja suurimmat huolen aiheet nuorilla miehillä ovat peniksen ulkonäkö ja pituus. Nämä tulokset osoittavat, että useimmat korjatut hypospadiat vaikuttavat virtsaputken ulkosuun lievästi poikkeavasta sijainnista huolimatta normaaleilta. Nykyisin käytössä olevin leikkaustekniikoin tulokset lienevät vielä parempia. Tämä pitäisi saada perille potilaille ja heidän vanhemmilleen tarpeettoman häpeäntunteen välttämiseksi.

Lähde:
Ruppen-Greeff NK, Weber DM, Gobet R, Landolt MA. What is a good looking penis? How women rate the penile appearance of men with surgically corrected hypospadias. J Sex Med 2015;12:1737–45.

Kirjoittanut:
Ossi Lindell
urologian erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 43/15.

Lue lisää jutun aiheesta