Tutkimuspotilaan asema paranee

Lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvan potilaan asema vahvistuu uusitussa Helsingin julistuksessa, jonka Maailman Lääkäriliitto hyväksyi viime viikonloppuna.

Maailman Lääkäriliiton uusima Helsingin julistus vahvistaa lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvan tutkimuspotilaan asemaa. Julistuksessa edellytetään, että tutkimuksen seurauksena mahdollisesti syntynyt haitta on hoidettava ja korvattava asiallisesti.

Helsingin julistukseen on koottu ihmiseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimustyön eettiset periaatteet, joita on noudatettava kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ympäri maailman. Julistus on hyväksytty vuonna 1964, ja sitä on uudistettu säännöllisesti. Uusin versio hyväksyttiin Maailman Lääkäriliiton yleiskokouksessa 19. lokakuuta.

Uusitun julistuksen mukaan tutkimuspotilaalle on kerrottava, mitä tutkimuksen jälkeen tapahtuu. Häntä on informoitava hoitomahdollisuuksista tutkimuksen jälkeen jo suostumusta kysyttäessä. Tutkimuspotilaalle on myös annettava tietoa tutkimuksen tuloksista, jos hän sitä haluaa.

Tutkimuspotilaan suojaa vahvistaa määräys korvata vahingot, joita tutkimuksesta on mahdollisesti aiheutunut.

Uudessa versiossa korostetaan myös tutkimustulosten julkaisemista, mukaan lukien negatiiviset tulokset.

Erityistä huomiota uusitussa julistuksessa kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien tutkittavien asemaan ja kehittyvissä maissa tehtäviin tutkimusasetelmiin.

Korostaa eettisten toimikuntien roolia

– Helsingin julistus korostaa tutkimussuunnitelmien eettistä arviointia tekevien eettisten toimikuntien itsenäisyyttä, pätevyyttä ja toiminnan avoimuutta. Vain näin tutkimusten turvallisuus ja eettisyys sekä tarkoituksenmukaisuus voidaan turvata, sanoo Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean puheenjohtaja Heikki Pälve.

Hänen mukaansa yhteiskunnan ja potilaiden on luotettava siihen, että lääketieteellisten tutkimuspotilaiden hyvinvointi ja turvallisuus taataan. Siksi myös tutkimukseen liittyviin riskeihin pitää varautua aiempaa huolellisemmin.

– Ilman jatkuvaa tutkimusta ei ole kehittyvää lääketiedettä eikä parempia hoitotuloksia.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Lue lisää jutun aiheesta