Tuulivoimaloiden meluhaitat kuriin huolellisella suunnittelulla

THL:n mukaan tieteellistä tutkimusta tarvitaan lisää erityisesti tuulivoimamelun häiritsevyydestä ja vaikutuksista uneen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan tuulivoimaloiden melun vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin on toistaiseksi vain vähän luotettavaa tutkimustietoa. Samaan tulokseen ovat päätyneet monet muut tutkimuslaitokset ja viranomaiset vastaavissa selvityksissään.

Tämänhetkisen tiedon perusteella on kuitenkin epätodennäköistä, että tuulivoimamelu aiheuttaisi merkittäviä terveys- ja hyvinvointihaittoja, jos voimaloita suunniteltaessa noudatetaan ulkomelulle Suomessa asetettuja ohjearvoja (VN asetus 1107/2015) ja sisämelun toimenpiderajoja (STM asetus 545/2015).

Näitä arvoja noudattamalla pystytään suunnitteluvaiheessa määrittelemään asuintalojen riittävä etäisyys tuulivoimaloiden turbiineista. Lisäksi on suositeltavaa seurata toiminnassa olevien turbiinien tuottamia äänenpainetasoja sekä lähialueiden asukkaiden kokemuksia, jolloin meluongelmiin voidaan tarvittaessa puuttua varhaisessa vaiheessa.

THL:n mukaan tieteellistä tutkimusta tarvitaan lisää erityisesti tuulivoimamelun häiritsevyydestä ja vaikutuksista uneen. Uusia tutkimuksia on käynnissä ja suunnitteilla Suomessa ja ulkomailla.

Lähde:
THL
Tuulivoimamelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta