Työnantajan vastuu arvioida altistumista syöpävaarallisille aineille korostuu

Työnantajan tulee pitää luetteloa aineista ja altistuneista työntekijöistä.

Uusi laki korostaa työnantajan velvollisuutta arvioida syöpävaarallisille aineille altistumista, tiedottaa Työterveyslaitos. Uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä, eli niin sanotusta ASA-rekisteristä, astui voimaan maanantaina 1. syyskuuta.

Työnantajan tulee pitää lisäksi omaa luetteloa syöpävaarallisista aineista ja työmenetelmistä sekä niille altistuvista työntekijöistä. Altistuneet työntekijät ilmoitetaan Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin vuosittain.

Työterveyslaitos on julkaissut ASA-rekisterin verkkosivuilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien työmenetelmien ja EU-tasolla syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltujen aineiden ohjeellisen listan. Työnantajan tulee pitää myös luetteloa teollisuuden itse syöpävaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi luokittelemista aineista.

– Altistuminen on aina arvioitava tapauskohtaisesti työpaikalla huomioiden työpaikan olosuhteet. Altistumisen arvioinnin lopullinen vastuu on työnantajalla, sanoo vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.