Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Työterveyslaitos laati ohjeen turvallisesta paluusta työpaikalle koronakriisin aikana.

Lähikontakteja pitää edelleen rajoittaa, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä etäisyyksistä on pidettävä kiinni, ja oireilevat työntekijät on ohjattava nopeasti testiin.

Oireisena ei pidä tulla töihin, vaan työntekijän kannattaa tehdä oireiden arviointi  Omaolo-palvelussa tai ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, josta  ohjataan näytteenottoon.   

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa. Tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi siivouskäytännöissä, työvälineiden yhteiskäytössä, suojautumisessa, työaikojen ja työvuorojen järjestämisessä ja kokouskäytännöissä.

Työpaikan ja kodin välisillä matkoilla julkista liikennettä olisi käytettävä mieluiten ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan töihin kannattaisi kävellä tai pyöräillä.

Ohjeissa pidetään esillä etätyön mahdollisuutta, vaikka valtioneuvoston etätyösuositus päättyi elokuun alussa. Etätyön on havaittu toimivan hyvin ja vähentävän tartuntoja tehokkaasti, ohjeissa sanotaan.

Työterveyslaitoksella on ohjeet työntekijöille ja esimiehille myös henkiseen hyvinvointiin liittyen. Niissä käsitellään esimerkiksi huolenaiheiden tunnistusta ja työkuorman hallintaa.

Työterveyslaitos myös kerää toimivia käytäntöjä muille jaettavaksi Työelämän selviytymistarinoita -sivustolle.

Minna Pihlava

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.