Työttömyys heikentää sydänpotilaan ennustetta

Työelämän ulkopuolelle jääminen lisää sydämen vajaatoimintapotilaan kuolemanriskiä enemmän kuin diabetes.

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan kuolemanvaara kasvaa puolella, jos hän on työelämän ulkopuolella. Työttömyys merkitsi tanskalaistutkimuksessa suurempaa kuolemanriskiä kuin diabetes tai sydäninfarktin sairastaminen.

– Työelämässä pysyminen kertoo ihmisen hyvinvoinnista ja suorituskyvystä, arvioi Kööpenhaminan yliopiston tutkija Rasmus Roerth.

Työelämän ulkopuolelle jääminen voi toisaalta johtua siitä, että sairaus on vaikea, mutta toisaalta se voi johtaa masennukseen ja muihin mielenterveysongelmiin, jotka lisäävät kuolemanvaaraa.

Tanskalainen rekisteritutkimus yli 20 000 työikäisen vajaatoimintapotilaan aineistosta esiteltiin Euroopan kardiologiseuraan kuuluvan Heart Failure Associationin kongressissa. Aineiston muodostivat kaikki potilaat, jotka olivat joutuneet ensi kertaa sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan vuoksi vuosina 1997–2012. Työssä oli tarkastelujakson alussa hieman yli puolet. Tarkastelukohteena olivat kokonaiskuolleisuus sekä sairaalahoitoon joutuminen.

Keskimäärin vajaan kolmen vuoden tarkastelujaksolla työelämän ulkopuolella olleista potilaista kuoli 31 % ja työssä käyneistä 16 %. Iän, sukupuolen, koulutustason ja muiden sairauksien vakioinnin jälkeen työttömien kuolemanriski oli 55 % suurempi ja vajaatoiminnan vuoksi sairaalahoitoon joutumisen riski 12 % suurempi kuin työllisten.

Rasmus Roerthin mielestä syytä yksittäisen potilaan jäämiseen vaille työtä kannattaisi selvitellä vastaanotolla, koska se voi kertoa, miten työttömyyden haittaa voisi ehkäistä. Potilas saattaa hyötyä esimerkiksi tehokkaammasta kuntoutuksesta, fyysisestä aktiivisuudesta, psykologisesta hoidosta tai ammatinvaihdosta.

kirjoittaja:
Marianne Jansson
toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.