Tyttöjen puberteetti varhentuu kaikkialla

Rinnan kehityksen nuppuasteen huomattiin varhentuneen lähes kolme kuukautta jokaista vuosikymmentä kohden 1977–2013.

Tärkein merkki sentraalisen puberteetin alkamisesta tytöillä on rintojen kasvu. Kuukautiset ­ilmaantuvat vasta myöhemmin. ­Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä havaittiin rinnan kehityksen nuppuasteen, telarken, varhentuneen lähes kolme kuukautta jokaista vuosikymmentä kohden vuosina 1977–2013.

Systemaattiseen katsaukseen ­karsituissa 38 julkaisussa puberteetti­kehityksen alkaminen määriteltiin Tannerin mukaan: M2-vaiheen ilmaan­tuessa (nuppuaste), inspektion ja palpaa­tion perusteella. Lopulta 30 julkaisua soveltui metaregressio­analyysiin. Kaikki katsauksessa mukana olleet tytöt olivat perusterveitä.

Mediaani-ikä Tanner M2 -vaiheessa oli eurooppalaisessa väestössä 9,8–10,8 vuotta, Lähi-idässä 9,7–10,3 vuotta, aasialaisilla 8,9–11,5 vuotta, yhdys­valtalaisilla 8,8–10,3 vuotta ja afrikka­laisilla 10,1–13,2 vuotta. Telarken alka­misikä aikaistui 0,24 vuotta vuosikymmentä kohti koko seurantajakson aikana.

Ennen 8 vuoden ikää ilmenevää telarkea pidetään ennenaikaisen puberteetin merkkinä. Tutkimuksessa havaitut muutokset ovat tärkeitä ennenaikaista puberteettia seulottaessa. Ne voivat myös heijastella ympäristön vaikutuksia ihmisen terveyteen.

Eckert-Lind C, Busch AS, Petersen JH ym. Worldwide secular trends in age at pubertal onset assessed by breast development among girls: A systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr, verkossa ensin 10.2.2020. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.5881.

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 12/2020.