Tyypin 2 diabetekseen ­ teini-iässä sairastuneilla komplikaatioita jo varhain

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus nuorilla lisääntyy lasten lihavuuden lisääntyessä.

Teini-iässä tyypin 2 diabetekseen sairastuneilla ilmenee taudin komplikaatioita yleisesti jo nuorina aikuisina. Kymmenen vuoden seuranta­tutkimuksessa keskimäärin 26 vuoden iässä vähintään yksi diabeteksen komplikaatio todettiin 60,1 %:lla tutkittavista ja kaksi tai useampia komplikaatioita 28,4 %:lla.

Tutkimus on jatkoa Today-monikeskustutkimukseen. Tähän havaintotutkimukseen osallistui 500 nuorta aikuista (26,4 ± 2,8 v). He kävivät seurantakäynneillä vuosittain. Lääkityksenä oli joko metformiini tai metformiini ja insuliini. Muut diabetestyypit oli suljettu pois.

Tutkittavista 67,5 %:lla todettiin verenpainetauti, 51,6 %:lla dyslipidemia, 54,8 %:lla munuaistauti, 32,4 %:lla neuropatia ja 51,0 %:lla retinopatia, kun diabetesdiagnoosin saamisesta oli kulunut keskimäärin 13,3 vuotta.

Glykosyloituneen hemoglobiinin taso nousi ajan myötä. Tutkimuksen päättyessä HbA1c-taso ylitti 10 % eli 85 mmol/mol 34 %:lla osallistujista, alkuvaiheessa ei kenelläkään. Vastaavasti tutkimuksen päättyessä vain 19 %:lla tutkittavista HbA1c oli alle 6 % eli 42 mmol/mol, kun lähtötilanteessa kolme neljäsosaa alitti tuon tason.

Etniseen vähemmistöryhmään kuuluminen, hyperglykemia, hypertensio ja dyslipidemia olivat komplikaatioiden riskitekijöitä. Komplikaatioiden määrä lisääntyi ajan mittaan.

26 vuoden iässä tutkittavilla oli havaittu 17 vakavaa sydän- ja verisuoni­tapahtumaa, mukaan lukien sydän­infarkti, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti tai aivohalvaus.

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus nuorilla lisääntyy lasten lihavuuden lisääntyessä. Tauti vaikuttaa myös etenevän nopeammin henkilöillä, joiden diabetes puhkeaa nuoruudessa, verrattuna aikuisena sairastuneisiin.

TODAY Study Group, Bjornstad P, Drews KL, Caprio S ym. Long-term complications in youth-onset type 2 diabetes. N Engl J Med 2021;385:416–26.

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 38/2021.