Ulkoistustrendi näyttää taittuneen

Perusterveysbarometri 2012 -kyselytutkimuksesta ilmenee, että päivystyksen ja ajanvarauksellisten vastaanottojen ulkoistamiseen suhtaudutaan kunnissa selvästi kriittisemmin kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä.

Kunnallisten terveyspalveluiden ulkoistustrendi tuntuu taittuneen. Perusterveysbarometri 2012 -kyselytutkimuksesta ilmenee, että päivystyksen ja ajanvarauksellisten vastaanottojen ulkoistamiseen suhtaudutaan kunnissa selvästi kriittisemmin kuin vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä.

Päivystys- ja vastaanottotoimintonsa kokonaan ulkoistavien osuus on kyselyn mukaan laskenut merkittävästi. Kyseiset palvelut omana, julkisen sektorin toimintana järjestävien osuus on kasvanut.

Kyselystä käy ilmi myös, että 80 prosentissa kunnista lääkärien tehtäviä on kuluneen vuoden aikana siirretty hoitajille. Kyseessä ovat esimerkiksi diabetes- ja reumapotilaiden rutiiniseurannat sekä pienten vaivojen, kuten haavojen, flunssien ja korvakipujen hoito.

Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä lääkärien tehtäviä oli vuoden aikana siirretty hoitajille 70 %:ssa vastanneista kunnista.

Nordic Healthcare Groupin ja Lääkäriliiton kyselyyn vastasi 64 kuntien perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaavaa johtajaa. Kysely lähetettiin 185 henkilölle. Kyselyn vastausprosentti oli 35.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Jukaistu aiemmin www.laakarilehti.fi