Ulkomaalaistaustaisen väestön sydänriskien seurantaa kannattaa tehostaa

Ulkomaalaistaustaisella väestöllä esiintyi Suomen väestöä enemmän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä.

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden yleisyydessä on merkittäviä eroja ulkomaalaistaustaisten ryhmien ja koko Suomen väestön välillä, selviää terveystieteiden maisteri Natalia Skogbergin väitöstutkimuksesta.

Hän selvitti Suomen venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisen väestön sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, kuten lihavuutta, tupakointia, tyypin 2 diabetesta, kohonnutta verenpainetta ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä.

Riskitekijät vaikuttavat myös muiden kansantautien ja kroonisten sairauksien, kuten syöpien ja muistisairauksien, esiintyvyyteen.

Skogbergin tutkimuksessa selvisi, että erityisen merkittäviä eroja löytyi somalialais- ja kurditaustaisesta väestöstä. Heillä tyypin 2 diabetes oli koko väestöä yleisempää. Lisäksi lihavuus oli yleistä somalialais- ja kurditaustaisilla naisilla.

Venäläistaustaisten riskitekijät olivat melko samanlaisia kuin koko Suomen väestöllä.

Kuitenkin somalialaistaustaisia miehiä lukuun ottamatta, vähintään kolmen metabolisen riskitekijän samanaikainen esiintyvyys oli yleisempää ulkomaalaistaustaisella väestöllä kuin tutkimuspaikkakuntien koko väestössä.

Huomio lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

– Ulkomaalaistaustaisen väestön sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden seuranta tulisi integroida selkeämmin osaksi koko väestön terveydenseurantaa, Skogberg toteaa tiedotteessa.

Skogbergin mukaan on arvioitava, kuinka tarkasti tällä hetkellä käytössä olevat sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskilaskurit ennustavat myös ulkomaalaistaustaisen väestön sairastumisriskiä. Terveydenedistämistoiminnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn somalialais- ja kurditaustaisilla sekä näihin väestöryhmiin kuuluvien lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon.

Skogbergin väitöstutkimus toteutettiin vuosina 2010–2012 Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Vertailuryhminä oli tutkimuspaikkakuntien koko väestöä edustavat Terveys 2011 -tutkimukseen osallistuneet henkilöt.

TtM Natalia Skogberg väitöskirja "Cardiovascular risk factors among Russian, Somali and Kurdish origin populations in Finland" (Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisessa väestössä Suomessa) tarkastetaan perjantaina Helsingin yliopistossa.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 28.1.2019.