Ulkomailla saadun sairaanhoidon korvaus muuttuu 

Korvaus omatoimisesta hoitoon hakeutumisesta muuttuu.

Adobe/AOP

Kela korvaa vastedes omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut potilaan omalla hyvinvointialueella Suomessa.

Korvausta voi saada sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat syntyneet EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa. Kun henkilö hakeutuu omatoimisesti ulkomaille hoitoon, hänen pitää ensin maksaa kaikki kustannukset itse ja hakea jälkikäteen Kelasta korvaus.

Hoitoon voi hakeutua omatoimisesti tai ennakkoluvalla. Aiemmin Kela on korvannut omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia samojen periaatteiden mukaan kuin Suomessa saadun yksityisen sairaanhoidon kustannuksia.

Joissakin tilanteissa muutos voi tarkoittaa, että Kela maksaa aiempaa suuremman korvauksen.

Potilaan pitää kuitenkin aina maksaa asiakasmaksu, jonka Suomen julkinen terveydenhuolto olisi perinyt hoidosta.

Hoidon vastattava Suomessa annettavaa hoitoa

Potilas voi saada Kelasta korvauksen hoidosta, jos se arvioidaan lääketieteellisesti tarpeelliseksi ja jos se kuuluu Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lisäksi sen pitää vastata hoitoa, jonka potilas saisi Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Jos kyseinen hoito edellyttää Suomessa lähetettä, henkilö tarvitsee lähetteen myös hakeutuessaan hoitoon ulkomaille.

Kela pyytää aina hyvinvointialueelta arvion, täyttyvätkö edellytykset korvauksen saamiselle.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivulla.