Ulosteensiirto ei laihduta, vaikka uuma kapenee

Satunnaistettuun lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui puberteetin läpikäyneitä nuoria.

Suoliston mikrobiomi vaikuttaa niin aineenvaihduntaan kuin painoonkin. Uudessa-Seelannissa lihaville nuorille tehty ulosteensiirto ei auttanut painonpudotuksessa, vaikkakin vyötärönympärys kapeni.

Satunnaistettuun lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 87 puberteetin läpikäynyttä nuorta (59 % naisia, ikä 14–18 v). Kaikki olivat terveitä ja painoindeksi oli vähintään 30 kg/m2. Nuorista 42 sai ulosteensiirron ja 45 lumehoidon. Edellisenä päivänä heille tehtiin suolen tyhjennys makrogolilla.

Ulostesiirteet kerättiin 8 terveeltä, hoikalta luovuttajalta. Tutkittavat saivat 22 g ulostetta (märkäpaino), 7 kapselia jokaiselta samaa sukupuolta olevalta luovuttajalta eli 28 kapselia 2 vrk:n kuluessa. Heiltä kerättiin mikrobiomin määritystä varten ulostenäytteet neljästi: 0, 6, 12 ja 26 viikon kuluttua siirrosta. Heitä ohjeistettiin jatkamaan arkeaan tavalliseen tapaan, muuttamatta esimerkiksi ruokavaliota tai liikuntatapojaan.

Ulosteensiirron saaneilla havaittiin muutoksia mirobiomissa, mm. lisääntynyt diversiteetti. Vastaavaa ei lumeryhmässä todettu. Vakavia haittavaikutuksia ei 26 viikon seurantajakson aikana ilmennyt.

Ulosteensiirto ei vaikuttanut paino­indeksiin eikä kehon rasvaprosenttiin. Vyötärö-lantiosuhde kuitenkin parani etenkin naisilla, ja muutos säilyi läpi seurantajakson.

Insuliiniherkkyydessä, maksakokeissa, rasva­profiilissa tai inflammatorisissa markkereissa ei ilmennyt muutosta.

Systolinen verenpaine 24 tunnin ambulatorisessa mittauksessa oli lumeryhmässä 6 viikon kohdalla hieman matalampi, muita eroja verenpaineessa ei ilmennyt.

Lihavilla suoliston mikrobiomin diversiteetti on vähäisempi kuin normaali­painoisilla. Ulosteensiirrolla diversiteetti lisääntyi, ja samalla terveydelle erityisen haitallinen vyötärölle kertyvä rasva väheni.

Leong KSW, Jayasinghe TN, Wilson BC ym. Effects of fecal microbiome transfer in adolescents with obesity: The Gut Bugs Randomized Controlled Trial. JAMA Netw Open 2020;3(12):e2030415.

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 10/2021.