Ultraäänellä hoitoa masennukseen ja ­ pakko-oireisiin

Vakavia haittavaikutuksia tai kognition heikkenemistä ei tutkimuksissa havaittu.

Hoitoresistenttiä ja vaikea-asteista pakko-oireista häiriötä ja masennusta on hoidettu neurokirurgisesti, mutta toimenpiteisiin liittyy komplikaatioita ja haittavaikutuksia. Suurienergiaisella kohdennetulla ultra­äänellä (HIFU) voidaan haluttu kohta aivoissa tuhota millimetrin tarkkuudella kohdistamalla siihen samanaikaisesti yli tuhat toisensa hoitokohteessa leikkaavaa ja alueen kuumentavaa ultraäänisuihkua.

Kanadalainen tutkimusryhmä selvitti kahdessa faasin I tutkimuksessa, onko HIFU turvallinen ja tehokas lääkehoidolle ja psykoterapialle resistentin masen­nuksen ja pakko-oireisen häiriön hoidossa. Potilaat olivat sairastaneet keskimäärin 16 vuotta. Hoito ­toteutettiin kuumentamalla capsula internan etuhaara molemmin puolin 53 asteeseen. Hoitovasteeksi määriteltiin pakko-oireisessa häiriössä vähintään 35 %:n alenema Y-BOCS-­pisteissä ja masennuksessa 50 %:n alenema HAMD-pisteissä.

Hoitovasteen sai 4 pakko-oireista ja 2 masennuksesta kärsivää potilasta. Vakavia haittavaikutuksia tai kognition heikkenemistä ei havaittu. FDG-PET-­kuvauksessa aivojen glukoosiaineenvaihdunta väheni alueilla, joissa sen on todettu olevan näissä häiriöissä kiihtynyttä. Hoitovastetta ennustivat magneettikuvauksessa tavanomaista vahvemmat aivojen valkean aineen yhteydet oikeaan ventraaliseen striatumiin ja vasempaan dorsaaliseen putameniin.

Tulevaisuudessa HIFU kilpailee ­psykiatriassa lähinnä syväaivostimulaation kanssa. Syväaivostimulaation etuja ovat monipuoliset säätömahdollisuudet ja mahdollisuus peruuttaa toimenpide poistamalla stimulaattori, HIFU:n puolestaan halvempi hinta ja jälkisäätöjen tarpeettomuus. Molemmat ovat arvokkaita, koska ne lievittävät osalla potilaista invalidisoivia oireita, joita aiemmin pidettiin parantumattomina.

Essentiaalisen treemorin hoidossa HIFU on osoittautunut syväaivostimu­laatiota kustannustehokkaammaksi. Tämän pienen aineiston perusteella se vaikuttaa myös hyvin siedetyltä. Hoidosta hyötyvät potilaat kyetään jatkossa ehkä tunnistamaan etukäteen aivojen valkean aineen ratojen yhteyksiä kartoittamalla.

Davidson B, Hamani C, Rabin JS ym. Magnetic resonance-guided focused ultrasound capsulotomy for refractory obsessive compulsive disorder and major depressive disorder: clinical and imaging results from two phase I trials. Molecular Psychiatry 2020;25:1946–57.

Tero Taiminen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2020.