Uni suojaa lasta huonolta kolesterolilta

Erityisesti aamuvirkulla unirytmillä näyttää olevan suojaavia vaikutuksia.

Riittävä ja säännöllinen uni suojaa lapsia ja nuoria haitallisen lipidiprofiilin kehittymiseltä, ilmeni filosofian maisteri Liisa Kuula-Paavolan väitöstutkimuksessa.

Haitalliseen lipidiprofiiliin liittyvät korkeat LDL-kolesteroli- ja triglyseridiarvot sekä alhaisemmat HDL-kolesteroliarvot.

Lyhyet unet 8-vuotiaana ovat yhteydessä 12-vuotiaana mitattuun, haitalliseksi arvioituun lipidiprofiiliin. Tulos korostui tyttöjen kohdalla.

Yhteys oli voimakkaampi neljän vuoden seurantajakson yli kuin poikittaistutkimuksessa 12-vuotiaiden keskuudessa.

– Tämä voi tarkoittaa sitä, että lyhyen unen aiheuttama haitallinen vaikutus terveyteen syntyy pikkuhiljaa, useamman vuoden aikana, Kuula-Paavola sanoo tiedotteessa.

Kuula-Paavola tarkasteli tuoreessa väitöstutkimuksessaan lasten ja nuorten nukkumistapojen yhteyksiä terveyteen ja kognitiiviseen suoriutumiseen vuonna 1998 Helsingissä syntyneiden keskuudessa.

– Unen määrä ja ajoitus ovat melko pysyviä terveyskäyttäytymisen piirteitä myös lapsilla ja nuorilla, Kuula-Paavola sanoo tiedotteen mukaan.

Edes liikunta ei suojannut riittämättömän unen negatiiviselta vaikutukselta. Lyhyt uni vaikutti veren lipidiarvoihin riippumatta yksilön painoindeksistä tai liikunnan määrästä.

Aamuvirkkuus suojaa

Tuloksista selvisi myös, että aamuvirkulla unirytmillä näyttää olevan kauaskantoisia suojaavia vaikutuksia.

Rytmi näkyy jo kahdeksanvuotiaissa. Vaikka kaikkien lasten unirytmi muuttui myöhäisemmäksi nuoruudessa, iltatyyppien unirytmi muuttui merkittävästi myöhemmäksi 12 ikävuoden jälkeen.

Unen määrä ja ajoitus ovat vahvasti yhteydessä siihen, miten ihminen hallitsee ja ohjaa omaa elämäänsä.

– On todennäköistä, että uni, toiminnanohjaus, ja terveyskäyttäytyminen ovat vastavuoroisesti yhteydessä toisiinsa.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Fotolia