Urheilijoiden sydänlöydökset COVID-19-infektion jälkeen

Suurissa amerikkalaisissa ammatti­urheilusarjoissa tehtiin sydäntutkimukset positiivisen testi­tuloksen saaneille pelaajille.

COVID-19-infektioon voi liittyä alkuvaiheessa vakava sydän­lihastulehdus, onneksi harvinainen. Lievemmät sydänlihasmerkkiainetasojen nousut ovat sen sijaan yleisiä sairaalahoitoa vaativassa vakavassa taudissa.

Suurissa amerikkalaisissa ammatti­urheilusarjoissa tehtiin sydäntutkimukset kaikille 789:lle positiivisen testi­tuloksen saaneelle pelaajalle ennen joukkueen toimintaan palaamista. Tartunta oli oireeton tai jokseenkin oireeton 329 pelaajalla.

Sydäntutkimuksissa, jotka tehtiin keskimäärin 19 päivää positiivisen testituloksen jälkeen, todettiin poikkeavia löydöksiä 30 pelaajalla. Troponiiniarvo oli koholla 6 pelaajalla, EKG:n poikkeavuus todettiin 10 pelaajalla ja 20 pelaajalla oli sydänlihastulehdukseen viittaavia poikkeavuuksia sydämen kaikututkimuksessa. Jatkotutkimuksena tehdyssä magneettikuvauksessa todettiin 5 urheilijalla joko sydänlihastulehdukseen tai sydänpussitulehdukseen sopiva löydös. Lyhyen seurannan aikana ei ilmaantunut sydäntapahtumia.

Vakavan taudin jälkeen todettiin vastikään kolmanneksella iäkkäämmistä potilaista sydänlihastulehdukseen sopivia löydöksiä vielä pari kuukautta sairaalavaiheen jälkeen. Onneksi muutokset ovat yleensä olleet rajoittuneita, eikä niiden ole katsottu aiheuttavan kliinisiä ongelmia.

Martinez MW, Tucker AM, Bloom OJ ym. Prevalence of inflammatory heart disease among professional athletes with prior COVID-19 infection who received systematic return-to-play cardiac screening. JAMA Cardiol, verkossa ensin 4.3.2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.0565

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 16/2021.