Uudet sote-linjaukset jakavat kuntien mielipiteitä

Kunnat toivovat tukea vapaaehtoiselle etenemiselle.

Kuntien mielestä hallitusohjelman tärkeimmät sote-uudistusasiat liittyvät tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ja kuntien alueellisten erityispiirteiden huomioimiseen. Näitä pitää tärkeänä yli 90 prosenttia kunnista.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton Kuntapulssi-kyselystä, jolla kartoitettiin kuntakentän näkemyksiä Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen sote-linjauksista.

Kolmanneksi tärkeimmäksi kirjaukseksi nousi sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen siirtäminen peruspalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Sitä piti tärkeänä 87 prosenttia vastanneista.

– Vastauksista käy selkeästi ilmi, että yksi ja sama ratkaisu ei sovi kaikille kunnille ja alueille. On myös tärkeää, että tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen osoitetaan tarvittavat resurssit, sanoo tiedotteessa varatoimitusjohtaja, kirurgian ja urologian erikoislääkäri Hanna Tainio.

Pääkaupunkiseudun erillisratkaisu jakaa mielipiteitä

Eniten kuntakenttää jakavat kirjaukset 18 maakunnan mallista, maakuntien monialaisuudesta sekä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen mahdollinen erillisratkaisu sote-palvelujen järjestämisessä.

Erillisratkaisua tärkeänä pitää 35 prosenttia vastanneista ja ei tärkeänä 36 prosenttia. Uudenmaan maakunnan alueen vastaajista ratkaisua pitää tärkeänä 92 prosenttia.

Kuntakentän mielipiteitä jakoi myös kysymys maakuntaverotuksesta. Tärkeimpänä verotuksen käyttöönoton kokevat Pohjanmaan maakunnan edustajat. Heistä 69 prosenttia kannatti ajatusta. Ajatus saa kannatusta myös alle 5000 asukkaan kuntien edustajien keskuudessa (53 %) sekä valtuustojen puheenjohtajiston keskuudessa (49 %).

Vähiten maakuntaveroa kannattavat Päijät-Hämeen ja Keski-Pohjanmaan maakuntien edustajat, keskisuuret kunnat sekä kunta-, sote- ja talousjohtajat.

Kunnat toivovat tukea vapaaehtoiselle etenemiselle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyvistä asioista 96 prosenttia pitää tärkeänä, että perustason palvelut tuotetaan lähellä ihmistä.

Vastaajista 70 prosenttia pitää tärkeänä, että kuntien vapaaehtoista etenemistä sote-palvelujen järjestämisessä tuetaan. Toisaalta useissa avovastauksissa kuitenkin toistui toive saada päätökset sote-palvelujen järjestämisestä ensin.

Kuntaliitto lähetti kyselyn sähköpostilla kunnan- ja kaupunginjohtajille, sote- ja talousjohtajille sekä kuntien luottamushenkilöjohdolle. Vastaukset saatiin yhteensä 272:sta Manner-Suomen kunnasta. Kaikkiaan vastauksia saatiin 544 kappaletta, ja ne kattavat 92 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Panthermedia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 27.8.2019.