Uusi ADHD-lääke guanfasiini tulossa markkinoille?

Lääke on tarkoitettu sellaisille 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joille keskushermostoa stimuloivat lääkkeet eivät sovi tai ovat teholtaan riittämättömiä.

Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) esittää guanfasiinin (Intuniv, Shire Pharmaceuticals) hyväksyttäväksi uutena ADHD-lääkkeenä.

Guanfasiini on alfa2A-adrenergisten reseptorien agonisti. Se vaikuttaa normalisoivasti aivojen viestintäjärjestelmiin, jotka ovat yhteydessä ADHD:n oireisiin. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti käytösoireisiin, kuten ylivilkkauteen ja levottomuuteen. Lääke on tarkoitettu sellaisille 6–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joille keskushermostoa stimuloivat lääkkeet eivät sovi tai ovat teholtaan riittämättömiä. Haittavaikutuksina voi esiintyä verenpaineen laskua, sydämen harvalyöntisyyttä, pyörtymistaipumusta ja painonnousua.

Kuten muihinkin ADHD:n lääkehoitoihin, guanfasiinihoitoon tulee liittää tukitoimet ja erityinen hoito-ohjelma, jotka kuvataan valmisteyhteenvedossa. Hoito aloitetaan ja toteutetaan lapsuusajan käytöshäiriöihin perehtyneen erikoislääkärin valvonnassa.

Lääkkeen myyntiluvan lopullinen hyväksyminen edellyttää vielä Euroopan komission päätöstä.

Lue myös:
Nyt on pakko kysyä: Onko ADHD oikea sairaus? 
Tutkijat: Lääkitys suojaa ADHD-lasta onnettomuuksilta
Lasten ja nuorten ADHD:n lääkehoito

Lähde:
EMA/CHMP/450088/2015 (25.7.2015)

Kirjoittanut:
Juhana E. Idänpään-Heikkilä
lääketieteen professori

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 34/15.