Uusi antikoagulantti laskimotukoksen ehkäisyyn polven tekonivelleikkauksen jälkeen

Kertainfuusiona annettava monoklonaalinen vasta-aine abelasimabi osoittautui tehokkaaksi laskimotukosten ehkäisyssä.

Tekonivelleikkauksen yhteydessä laskimotukoksen ehkäisy on rutiinihoitoa. Hyytymistekijän XI vajaus on harvinainen, aiemmin hemo­filia C -taudiksikin nimetty poikkeavuus, joka aiheuttaa lievän vuotohäiriön ja luonnollisesti suojaa laskimotukoksilta. Tämä ominaisuus tekee hyytymis­tekijästä mielenkiintoisen kohteen uusille lääkkeille. Kertainfuusiona annettava monoklonaalinen vasta-aine abelasimabi osoittautui tehokkaaksi laskimotukosten ehkäisyssä ilman merkittävää verenvuotoriskin kasvua.

Faasin II tutkimuksessa abelasimabi annettiin kertainfuusiona polven teko­nivelleikkauksen jälkeen. Sen tiputukseen ei liittynyt merkittäviä turvallisuus­ongelmia. Annoksia oli kolme (30 mg, 75 mg ja 150 mg) ja vertailukohtana oli standardihoito enoksapariini (40 mg), jonka sai aloittaa joko ennen tai jälkeen leikkauksen. Enoksapariinihoitoa jatkettiin 8–12 vuorokautta eli siihen asti, kunnes tutkimusprotokollaan kuuluva leikatun raajan venografiatutkimus oli tehty. Potilaita oli yhteensä 412 ja ­jakauma oli tasainen neljän hoitoryhmän välillä.

Abelasimabin katsottiin olevan vähintään yhtä hyvä (30 mg) tai parempi kuin enoksapariini estämään laskimotukoksia. Röntgentutkimuksella havaittiin tukos alaraajassa abelasimabiryhmissä 13 %:lla, 5 %:lla, 4 %:lla ja enoksapariiniryhmässä 22 %:lla potilaista. Kliinisesti merkittäviä verenvuotoja esiintyi 2 %:lla pienemmän abelasimabiannoksen saaneista, mutta ei suurimman annoksen saaneilla tai enoksapariiniryhmässä.

Abelasimabi päihittää siis enoksapariinin, mikäli päätetapahtumana pidetään oireetonta venografialöydöstä leikkauksen jälkeen. Oireinen laskimotukos diagnosoitiin ainoastaan yhdellä enoksapariinia saavalla potilaalla.

Verhamme P, Yi BA, Segers A ym. Abelacimab for prevention of venous thromboembolism. N Engl J Med 2021;385:609–17.

Marko Vesanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 40/2021.