Uusi suositusluonnos korostaa selkäkuntoutuksen psykososiaalista puolta

Palveluvalikoimaneuvoston luonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston PALKOn alustavasti hyväksymä suositusluonnos selkäkivun biopsykososiaalisesta kuntoutuksesta ottaa esiin paitsi biolääketieteen, myös psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

Suositusluonnos on kommentoitavana PALKOn otakantaa.fi-sivulla.

Luonnos painottaa kroonistumisen ehkäisemistä. Perinteinen biolääketieteellinen toimintamalli, jossa huomio keskittyy kehon rakenteeseen ja toimintaan, ei tutkimusten mukaan riitä estämään selkäkivun kroonistumista. Myös psykososiaaliset tekijät ovat tärkeässä roolissa.

Selkäkivun pitkittyessä tai toistuessa henkilön tilanne pitää arvioida terveydenhuollossa yksilöllisesti.

Potilaalla voi olla turhia oletuksia

Psykologiset tekijät tarkoittavat esimerkiksi sitä, että potilaalle olettaa kivun aiheuttavan rajoituksia. Ne voivat myös vaikuttaa siihen, miten potilas sitoutuu omatoimiseen harjoitteluun.

Sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä henkilön toimintaan omassa arjessa ja työympäristössä.

Jos selkäkipu ei lievene kuudessa viikossa tai kipu toistuu ja toimintakyky on kivun vuoksi uhattuna, tarvittavista toimenpiteistä pitää tehdä yksilöllinen arvio. Siinä pitää huomioida potilaan elämäntilanne ja biopsykososiaalisen kuntoutuksen osa-alueet.

Tämä voi suositusluonnoksen mukaan alkuvaiheessa edellyttää aiempaa pidempiä vastaanottokäyntejä, mutta voi vähentää myöhempien käyntien määrää.

Selkäkipu on yleinen vaiva

Palko otti aiheen käsiteltäväkseen, koska selkäkipu on yleinen vaiva, josta kärsii kuukausittain lähes puolet ihmisistä. Vaikka suurimmassa osassa tapauksista oireet ovat ohimeneviä, osalla ne kroonistuvat tai toistuvat ja voivat johtaa pitkäaikaiseen tai pysyvään työ- ja toimintakyvyn alenemiseen.

Yli 20 000 henkilöä saa vuosittain sairauspäivärahaa selkäkivun takia ja saman verran on työkyvyttömyyseläkkeellä sen takia.

Luonnosta voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa 7. lokakuuta asti. Sieltä löytyy myös suositukseen liittyvän perustelumuistion luonnos ja PALKOn taustaksi hankkima kirjallisuuskatsaus.

Lopullinen suositus on määrä hyväksyä ja julkaista marraskuun aikana.

Teksti: Minna Pihlava

Kuva: Panthermedia