Uusia Käypä hoito -suosituksia mielenterveysaiheisiin

Itsemurhien ehkäisyyn, masennukseen ja traumaperäiseen stressihäiriöön on julkaistu uudet Käypä hoito -suositukset.

Alkuvuodesta on julkaistu kolme uutta tai päivitettyä mielenterveysaiheista Käypä hoito -suositusta.

Kokonaan uusi suositus liittyy itsemurhien ehkäisyyn ja itsemurhaa yrittäneen hoitoon.

Suositus muun muassa ohjeistaa itsemurhaa yrittäneen arviointia ja hoitoa. Suosituksen laatijat haluavat myös parantaa terveydenhuollon valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi itsetuhoinen käyttäytyminen.

Yksi tavoite on selkeyttää hoidon roolit ja vastuut terveydenhuollon eri toimijoiden välillä.

Suosituksen laatijat ovat lisäksi huomioineet läheisten tuen tarpeen itsemurhayrityksen ja itsemurhan jälkeen.

– Kaikkinainen tieto itsetuhoisuuden riskeistä ja ehkäisystä on tärkeää ja hyödyllistä kaikille, mutta erityisen tärkeä merkitys tällä suosituksella on terveydenhuollon ja sen päivystävien yksiköiden henkilökunnalle ja muille ihmistyön toimijoille, sanoo suositustyöryhmän puheenjohtaja, sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta Duodecimin tiedotteessa.

Kaksi suositusta päivitettiin

Masennuksen ja traumaperäisen stressihäiriön Käypä hoito -suosituksiin on julkaistu alkuvuonna päivitykset.

Masennuksen hoitosuosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Erkki Isometsä sanoi Lääkärilehdelle marraskuussa, että päivityksessä on kysymys lähinnä hienosäädöstä.

Päivityksessä tarkennetaan sellaisia kohtia, joiden on huomattu aiheuttavan väärinymmärryksiä. Esimerkiksi lääkehoidon seurantaa ja lopettamista pyritään ohjeistamaan aiempaa tarkemmin.

Traumaperäisen stressihäiriön Käypä hoito -suosituksessa on uutena asiana käsitelty pienten lasten diagnostiikkaa ja hoitoa. Aikuisten lääkevaihtoehdot on kuvattu aiempaa tarkemmin.

Suositukset on julkaistu Duodecimin Käypä hoito -sivustolla:

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito

Masennus

Traumaperäinen stressihäiriö

Minna Pihlava

Artikkeli on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.