Uusista vesijohdoista maku- ja hajuhaittoja

Näyttöä terveydellisestä vaarasta ei tällä hetkellä ole, mutta kaikkien vedessä esiintyvien aineiden vaikutuksia ei tunneta.

Ympäristöministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan uusista muovisista vesijohdoista on aiheutunut paikoin haju- ja makuhaittoja talousveteen. Haitoista on tullut yksittäisiä ilmoituksia eri puolilta Suomea. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

Havaintojen johdosta ympäristöministeriö on teettänyt VTT Expert Service Oy:llä selvityksen, jonka mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ympäristöterveyden tutkimusprofessori Hannu Komulaisen mukaan näyttöä terveydellisestä vaarasta ei tällä hetkellä ole, mutta kaikkien vedessä esiintyvien aineiden vaikutuksia ei tunneta.

– Näyttää siltä, että terveysriski on hyvin pieni. Makuhaitta on tällä hetkellä suurin ongelma, hän sanoo.

Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta tuotteiden valmistajille sekä teettää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jatkoselvityksiä, jotta esimerkiksi haittojen laajuudesta ja syistä saadaan lisätietoja. Tuotteiden valmistajat vastaavat tuotteiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä.

Poikkeamia on havaittu seuraavissa tuote-erissä:

➤ Altech PEX-A -25M (Sani) LVI nr.: 2012452 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

➤ Wirsbo-PEX NKB 100m ART 1033879 14-3-7 107 29 2921 (putken koko 15 mm x 2,5 mm)

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta