Uutta tehoa sydämen vajaatoiminnan hoitoon

Uutta tehoa sydämen vajaatoiminnan hoitoon Kuva 1 / 1

Vaikean sydämen vajaatoiminnan ennuste on optimaalisesta hoidosta huolimatta edelleen huonompi kuin useimpien syöpäsairauksien.

Koe-eläintöiden perusteella reniini-angiotensiinijärjestelmän ja neprilysiinin estäjän (ARNI) pitäisi olla tehokas sydämen vajaatoiminnan hoidossa, koska yhdistelmällä on edullinen vaikutus myös eteispeptideihin sekä sympaattisen hermoston toimintaan.

Laajan monikeskustutkimuksen mukaan uusi valsartaanin sekä neprilysiinin estäjän yhdistelmä näyttääkin olevan turvallinen ja parantaa merkittävästi potilaiden ennustetta nykyhoitoihin verrattuna.

Paradigm-HF-tutkimuksessa satunnaistettiin yhteensä 8 442 vajaatoimintapotilasta saamaan muun optimaalisen hoidon ohella joko ARNIa 400 mg vuorokaudessa tai enalapriilia tavoiteannoksella 20 mg vuorokaudessa.

Tutkimus jouduttiin lopettamaan ennenaikaisesti jo runsaan kahden vuoden seurannan jälkeen, koska ARNI-hoitoa saaneiden potilaiden ennuste oli merkittävästi parempi kuin enalapriiliryhmässä. ARNI vähensi merkitsevästi kokonaiskuolleisuutta (17,0 vs. 19,8 %), sydänkuolleisuutta (13,3 vs. 16,5 %) ja sairaalahoitojaksoja (12,8 vs. 15,6 %). ARNI myös lievitti vajaatoiminnasta aiheutuvaa alentunutta fyysistä toimintakykyä paremmin kuin enalapriili.

Hoidon myönteiset vaikutukset näkyivät kaikissa alaryhmissä, ja hoito oli vähintään yhtä hyvin siedetty kuin enalapriililääkitys. ARNI laski jonkin verran enemmän verenpainetasoja kuin enalapriili, mutta merkittäviä hypotensiivisia reaktioita tai munuaistoiminnan alenemaa ei ilmennyt useammin kuin enalapriilia käytettäessä.

Näyttää siltä, että sydämen vajaatoiminnan optimaalisessa hoidossa on jälleen saavutettu edistysaskel. Jäämme odottelemaan uuden tulokkaan pääsyä suomalaisten potilaiden hoitoon.

Lähde:
McMurray J, Packer M, Desai A ym. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med (30.8.2014).

Kirjoittanut:
Juhani Airaksinen
professori

Kuva:
Pixmac

Oletko jo lukenut nämä?