Uutta tietoa diabeetikon jalan ahtauttavasta valtimotaudista

Alaraajojen valtimotauti diabetesta sairastavalla aiheuttaa korkean kuolemanriskin ja valtimohaava alaraajan amputaatioriskin väitöstutkimuksen perusteella.

Alaraajojen valtimotauti ilmaantui diabeteksen oheen viidennekselle noin 60-vuotiaista tutkittavista 11 vuoden seurannassa. Valtimotautiin liittyivät korkea ikä, tupakointi, munuaissairaus ja pitkä diabeteksen kesto sekä uuden taudin ilmaantumiseen matalat HDL ja korkeat LDL-kolesteroliarvot. Nämä havainnot teki LL Milla Kallio väitöstutkimuksessaan.

Valtimotaudin ilmaantumista ja riskitekijöitä seurattiin 130:llä tyypin 2 diabetesta sairastavalla. Valtimotauti todettiin nilkka-olkavarsipaineiden mittauksella. Valtimohaavojen ennustetta seurattiin 95:llä peräkkäisellä verisuonikirurgiseen arvioon tulleella potilaalla, joista 56 prosenttia sairasti diabetesta.

Endovaskulaarinen toimenpide tai valtimoleikkaus tehtiin 75 prosentille, mutta 25 prosentilla potilaista toimenpiteet eivät tulleet kyseeseen. Vaikeiden kudospuutosten peittämistä muualta kehosta siirretyillä verisuonitetuilla kudossiirteillä tutkittiin 98 potilaan aineistossa, jossa noin 79 prosenttia sairasti diabetesta. Tarvittaessa tehtiin myös valtimoverenkiertoa parantava leikkaus.

Amputaatiot liittyivät kookkaisiin haavoihin, tupakointiin ja vakavaan munuaissairauteen

Valtimohaavaa sairastavista potilaista 59 prosenttia oli hengissä ja säilytti jalkansa vuoden ja 11 prosenttia 10 vuoden ajan. Haavat paranivat vuodessa 13 prosentilla potilaista, joiden verenkierto ei ollut parannettavissa. Verisuonileikkauksen jälkeen sitä vastoin 66 prosenttia parani vuodessa diabeteksesta riippumatta. Parantuneista haavoista 43 prosenttia uusiutui.

Vuosi yhdistetyn kudossiirre- ja valtimoleikkauksen jälkeen 70 prosenttia ja 5 vuoden jälkeen 41 prosenttia potilaista oli elossa jalkansa säilyttäneinä. Diabetes ei huonontanut kudossiirreleikkauksen ennustetta, joka oli paras silloin kun verenkierto oli riittävä ilman toimenpiteitä. Yksittäisillä potilailla raaja säilyi silloinkin, kun verenkierto ei ollut parannettavissa. Diabetesta sairastavilla amputaatiot liittyivät kookkaisiin haavoihin erityisesti kantapäässä, tupakointiin ja vakavaan munuaissairauteen.

LL Milla Kallion väitöskirja Ischaemic diabetic foot - perspectives on long-term outcome (Diabeettisen jalan ahtauttava valtimotauti – näkökulmia pitkäaikaisennusteeseen) tarkastetaan 14. elokuuta Helsingin yliopistossa.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.