Uutta tietoa estrogeenihoitojen yhteydestä rintasyöpään

Tutkimuksen mukaan estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidolla suurempi yhteys rintasyöpäriskiin kuin estrogeenihoidolla

Estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidolla oli suurempi yhteys rintasyöpäriskiin kuin pelkällä estrogeenihoidolla, kertoo JAMA.

Women´s Health Initiative –tutkimuksissa oli mukana 27 347 yhdysvaltalaista naista, jotka olivat iältään 50–79 vuotta. Mediaaniseuranta-aika oli 13 vuotta.

Ensimmäisessä tutkimuksessa satunnaistettiin 16 608 naista, joilla oli kohtu tallella, saamaan konjugoitua estrogeenia ja medroksiprogesteroniasetaattia tai lumetta. Mediaaniseuranta-aika oli 5,6 vuotta.

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Toisessa tutkimuksessa satunnaistettiin 10 739 naista, joilta oli poistettu kohtu, saamaan pelkästään konjugoitua estrogeenia tai lumetta. Mediaaniseuranta-aika tässä tutkimuksessa oli 7,2 vuotta.

Ryhmässä, joka sai estrogeenia ja progesteronia, havaittiin korkeampi rintasyöpäriski intervention aikana. Riski pieneni huomattavasti heti intervention jälkeen, mutta kasvoi myöhemmin intervention jälkeisen seurannan aikana. Pelkästään estrogeenia saaneessa ryhmässä rintasyöpäriski oli pienempi ja säilyi sellaisena intervention jälkeen, mutta kasvoi seurannan aikana.

Tutkijoiden mukaan estrogeeni-progestiiniyhdistelmähoidolla on suurempi yhteys rintasyöpäriskiin kuin pelkällä estrogeenihoidolla.

Kirjoittanut:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva:
Panthermedia