Uutta tietoa lasten skolioosikirurgian leikkausmenetelmistä ja komplikaatioista

Skolioosikirurgia ei vähennä keuhkokuumeen riskiä neuromuskulaarista skolioosia sairastavilla lapsilla.

LL Heli Keskinen toteaa väitöstutkimuksessaan, että gelatiini matrixi käytettynä muiden verenvuodon kontrollointimenetelmien kanssa vähentää leikkauksen aikaista verenvuotoa ja leikkauksen jälkeistä hemoglobiinin laskua skolioosikirurgiassa. Hän myös havaitsi, ettei skolioosikirurgia vähennä keuhkokuumeen riskiä neuromuskulaarista skolioosia sairastavilla lapsilla.

Magneettipidennettävä tanko vähentää leikkausten määrää

Magneettipidennettävä tanko on uusin instrumentaatio, joka on kehitetty varhain alkavan skolioosin hoitoon.

– Magneettipidennettävän tangon etuna perinteisiin tankoihin nähden on, että sitä käytettäessä vältetään toistuvat nukutukset ja pidennysleikkaukset kasvavilla lapsilla. Tangon pidennyksen voi tehdä polikliinisesti lapsen ollessa hereillä, Keskinen kertoo.

Keskinen totesi tutkimuksessaan, että magneettipidennettävä tanko toimii skolioosin hoidossa myös niillä lapsilla, joilla perinteiset pidennettävät tangot on vaihdettu magneettipidennettäviin tankoihin.

– Tällöin selän kasvu on kuitenkin vähäisempää lähtötasoon verrattuna kuin primaaristi magneettipidennettävillä tangoilla leikatuilla lapsilla, Keskinen huomauttaa.

Neuromuskulaarista skolioosissa suurentunut keuhkokuumeen riski

Neuromuskulaarista skolioosia sairastavilla on suurentunut keuhkokuumeen riski sekä alentunut keuhkojen toiminta, jota skolioosi voi edelleen heikentää.

– Tutkimukseni mukaan skolioosikirurgia ei vähennä keuhkokuumeen ilmaantuvuutta neuromuskulaarista skolioosia sairastavilla potilailla, Keskinen toteaa.

Virtsaamisongelmat huomioon skolioosikirurgiassa

Keskinen tutki väitöskirjansa yhdessä osatutkimuksessa skolioosikirurgian jälkeisen virtsaamisongelman yleisyyttä. Noin puolella idiopaattisen skolioosin vuoksi selän kautta leikatuista alle 21-vuotiailla nuorista on leikkauksen jälkeisiä virtsaamisvaikeuksia.

– Koska virtsaamisvaikeudet skolioosikirurgian jälkeen on todettu näinkin yleiseksi, tulisi niitä osata epäillä ja hoitaa tehokkaasti, Keskinen sanoo.

Pysyviä virtsaamisongelmia ei kuitenkaan jäänyt kenellekään. Riskitekijät virtsaamisvaikeuksille ovat lisääntynyt leikkauksen aikainen verenvuoto, pitkä leikkauksen kesto sekä miessukupuoli.

Kussakin neljässä osatutkimuksessa oli eri tutkimuspopulaatio, yhteensä 263 potilasta. Kaikki tutkimuksiin osallistuvat olivat lapsia tai nuoria aikuisia, iältään alle 21-vuotiaita. Magneettipidennettävää tankoa käsittelevän tutkimuksen potilasaineisto on koottu useasta maasta, muu aineisto koostui suomalaisesta väestöstä.

LL Heli Keskisen väitöskirja New surgical methods and complications of scoliosis surgery in paediatric patients tarkastetaan Turun yliopistossa 18.5.2018.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 16.5.2018.