Uutta tietoa Pandemrix-rokotteen yhteydestä narkolepsiaan

Tutkijat tunnistivat influenssaviruksen peptidejä, jotka muistuttavat kehon omien proteiinien ainesosia ja voivat aiheuttaa immuunireaktion ihmisen omia soluja vastaan.

Helsingin yliopiston tutkimus viittaa siihen, että Pandemrix-rokotus laukaisi autoimmuunireaktion geneettisesti alttiissa henkilöissä. (Vuorela A ym. Nat Commun 16.4.2021.)

Tutkijat tunnistivat influenssaviruksen peptidejä, jotka muistuttavat kehon omien proteiinien ainesosia ja voivat aiheuttaa immuunireaktion ihmisen omia soluja vastaan. Tämä vahvistaa käsityksen, että influenssa A(H1N1) -viruksen peptidit voivat laukaista geneettisesti alttiissa henkilöissä autoimmuunireaktion, josta seuraa narkolepsian puhkeaminen.

Tutkimuksen mukaan lymfosyytit, jotka tunnistavat viruksen, reagoivat ristiin ihmisen aivojen kudosten kanssa ja osallistuvat siten tyypin 1 narkolepsian syntyyn.

– Kaikilla narkolepsiaan sairastuneilla oli sama taudille altistava HLA-DQB1*0602 -kudostyyppi. Autoimmuunireaktion syntyyn myötävaikutti todennäköisesti myös rokotteessa ollut voimakas tehosteaine eli adjuvantti, kertoo Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri tiedotteessa.

Tyypin 1 narkolepsia on harvinainen, krooninen neurologinen sairaus, jonka esiintyvyys lisääntyi lapsilla ja nuorilla 2009–2010 annetun Pandemrix-sikainfluenssa-rokotuksen jälkeen. Kyseessä on monitekijäinen sairaus.

Narkolepsiapotilailla immuunisolut reagoivat kehon omiin proteiineihin

Tohtoriopiskelija Arja Vuorela ja yliopistotutkija Tobias Freitag tutkimusjohtaja Outi Vaaralan ja professori Seppo Meren tutkimusryhmistä selvittivät Helsingin yliopistossa tehdyssä yhteistyötutkimuksessa tyypin 1 narkolepsian (NT1) tautimekanismia. Työssä tutkittiin soluvälitteistä immuunivastetta, joka kohdistui kolmea erilaista Pandemrix-rokotteessa ollutta influenssa A (H1N1) -viruksen proteiinia vastaan niillä suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, joille kehittyi narkolepsia Pandemrix-rokotteella rokottamisen jälkeen.

Tutkijat havaitsivat, että narkolepsiapotilaiden veren immuunisolut reagoivat rokotettujen verrokkien soluja voimakkaammin kahdesta influenssaviruksen proteiinista peräisin olevien peptidien kanssa. Proteiinit olivat viruksen neuraminidaasi-entsyymi ja nukleoproteiini.

Tutkimalla näiden kahden tunnistetun viruksen peptidin ja ihmisen proteiinien yhtäläisyyksiä tutkijat tunnistivat samankaltaisia sekvenssejä kahdessa ihmisen aivoissa esiintyvässä valkuaisessa. Tämä johti tutkimaan narkolepsiapotilaiden immuunisolujen reaktioita näihin ihmisen omiin proteiineihin.

Tulokset osoittivat, että potilaiden immuunisolut eli T-lymfosyytit tunnistivat ihmisen oman proteiini-O-mannosyylitransferaasi 1-entsyymin (POMT1) ainesosia. POMT1- peptidi jäljittelee influenssa A (H1N1) -viruksen neuraminidaasin peptidiä, johon Pandemrixin aikaansaama immuunivaste kohdistuu.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.