Vähän nukkuvilla leikki-ikäisillä enemmän käytöshäiriöitä

Yöunien pituudella näyttää tuoreen tutkimuksen mukaan olevan yhteys nelivuotiaiden käytöshäiriöihin. Vähemmän nukkuvat lapset kiukuttelivat enemmän ja käyttäytyivät aggressiivisemmin kuin ikätoverinsa.

Leikki-ikäiset lapset, jotka nukkuvat muita lyhyemmät yöunet, kiukuttelevat todennäköisesti enemmän ja käyttäytyvät aggressiivisemmin kuin ikätoverinsa, todetaan Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Yhdysvalloissa Virginian yliopistossa tehtyyn kohorttitutkimukseen osallistui lähes 9 000 vuonna 2001 syntynyttä lasta. Lasten kehitystä seurattiin syntymästä saakka. Heidän ollessaan nelivuotiaita vanhemmat vastasivat kysymyksiin lasten nukkumaanmenoajoista ja yöunien kestosta.

Vanhemmat täyttivät myös lasten käyttäytymistä koskevan kyselylomakkeen, jossa heitä pyydettiin arvioimaan muun muassa lastensa impulsiivisuutta, aggressiivisuutta, kiukuttelua ja yliaktiivisuutta. Unien keston ja lasten käyttäytymisen yhteyttä verrattiin toisiinsa, kun muut mahdolliset uneen ja käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät oli vakioitu.

Vähiten nukkuvilla eniten ongelmia

Lapset menivät nukkumaan keskimäärin kello 20.39 ja heräsivät 7.13. He nukkuivat keskimäärin 10 tuntia 47 minuuttia. Yksitoista prosenttia nukkui vähemmän kuin yhdeksän tuntia ja kolme varttia.

Lasten käyttäytymistä koskevan kyselyn perusteella 16 prosentilla lapsista oli käytösongelmia. Ne olivat yleisempiä pojilla, paljon televisiota katsovilla lapsilla sekä niillä, joiden äidit olivat ilmoittaneet olevansa masentuneita.

Muiden tekijöiden vakioinnin jälkeen tutkijat toteavat, että kaikkein vähiten nukkuvat lapset käyttäytyivät selvästi huonommin kuin pidempään nukkuvat. Selvin yhteys oli lyhyiden yöunien ja aggressiivisten käytösongelmien välillä. Aggressiivinen käytös oli 80 prosenttia muita todennäköisempiä niillä lapsilla, jotka nukkuivat öisin alle 9 tuntia 45 minuuttia.

Lyhyet yöunet olivat yhteydessä myös yliaktiivisuuden, impulsiivisuuden, kiukunpuuskien ja muun vanhempien hermoille käyneen käyttäytymisen lisääntymiseen. Lineaarisessa analyysissä pitkien yöunien todettiin vähentävän ongelmakäyttäytymistä.

Vaikka tutkimus ei osoita syy-seuraussuhdetta, tutkijaryhmän mukaan on syytä olettaa, että pikkulasten lyhyet yöunet aiheuttavat käytöshäiriöitä.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää:
Nukkumaanmenoajat vaikuttavat lapsen oppimiskykyyn
Unen puute lisää ahdistuneisuutta