Vahinkoilmoituksia tehtiin aiempaa enemmän

Potilasvakuutuskeskus päätti korvata yli 1 100 vahinkoa. Ratkaisu tehtiin yli 4 800 ilmoituksesta.

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) ilmoitettiin 4 959 uutta vahinkotapausta tämän vuoden tammi–kesäkuussa. Se on 680 ilmoitusta enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

PVK teki ratkaisun 4 822 ilmoitetun vahingon korvattavuudesta. Näistä 1 106 sai myönteisen korvauspäätöksen.

Korvauksia maksettiin yhteensä 20,2 miljoonaa euroa.

PVK:n julkaisemaan osavuosiraporttiin on koottu ajankohtaista tilastotietoa tammi–kesäkuun vahinkokehityksestä.

Tekonivelleikkaukset kirurgian tilaston kärjessä

Raportti sisältää ensimmäistä kertaa tilastotietoa vuosina 2014–2016 leikkaustoimenpiteiden yhteydessä sattuneista korvatuista potilasvahingoista. Näitä tietoja on suhteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoimiin toimenpidemääriin.

– Kaikkiin terveydenhuollon toimenpiteisiin liittyy aina riskejä. Toivomme, että vahinkotiedot auttavat aiempaa paremmin tunnistamaan leikkaustoimenpiteisiin liittyviä kehittämiskohteita, johtaja Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.

PVK:n tilastojulkaisuun on otettu mukaan 30 leikkaustoimenpidettä, joissa potilasvahinkoja sattuu lukumääräisesti eniten.

Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset sekä selkäytimen ja hermojuurien vapautusleikkaukset ovat vuodesta toiseen olleet kärjessä, käy ilmi tilastosta.

Riski korvattavan potilasvahingon sattumiseen näissä toimenpiteissä on kuitenkin kohtuullisen pieni: alle prosentin luokkaa.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 2.9.2019.