Vaikean astman systemaattinen arviointi tuottaa tulosta

Astman systemaattinen arviointi kannattaa tehdä kaikille vaikeaa astmaa sairastaville.

Vaikean astman hallinta saatiin australialaistutkimuksessa paranemaan huomattavasti perusteellisen systemaattisen arvioinnin avulla. Vaikea astma on tilanne, jossa astmaa ei saada hallintaan spesialistin hoidosta huolimatta. Se on eri asia kuin vaikeahoitoinen astma, jossa astma on hoidettavissa mutta hoito on haastavaa.

Tutkijat arvioivat 163 potilasta protokollan mukaan: astmadiagnoosin ­varmentaminen, astman hallinnan arviointi kyselyillä, allergologin arvio, sinusten TT-kuvaus, uniapnean diagnostiilka, refluksin arviointi, hengityksen dysfuntioiden selvittely ja psyykkinen arviointi. Lisäksi tehtiin IgE:n, veren eosinofiilien ja uloshengitysilman typpioksidin mittaukset sekä spesifiset IgE-mittaukset atopian määrittämiseksi. Uusi arvio tehtiin 6 kuukauden kuluttua.

Pahenemisvaiheet vähenivät ensimmäisen arvion jälkeen 64 %. Kliinisesti relevantin paranemisen sekä oireissa että elämänlaadussa saavutti 54 %, ja 40 %:lla FEV1 parani 100 ml tai enemmän. 46 potilaalla oli peroraalinen steroidi­lääkitys tutkimuksen alussa. Sen keskimääräinen annos pieneni 11 mg:sta 5 mg:aan ja 19 potilasta pystyi lopettamaan lääkkeen käytön. Vain 6 % potilaista sai astmaan biologista lääkehoitoa, ja heillä peroraalisen kortisonin annos pieneni samalla lailla, 11 mg:sta ja 5,6 mg:aan. Inhalaatiosteroidin annos ei muuttunut. Astman hallinta parani eniten naisilla.

Astman systemaattinen arviointi kannattaa tehdä kaikille vaikeaa astmaa sairastaville ja vasta sen jälkeen arvioida biologisen lääkehoidon tarvetta. ­Uskoisin, että menetelmä on varsin kustannusvaikuttava.

Denton E ym. Systematic assessment for difficult and severe asthma improves outcomes and halves oral corticosteroid burden independent of monoclonal biologic use. J Allergy Clin Immunol Pract, verkossa ensin 15.1.2020. doi: 10.1016/j.jaip.2019.12.037

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 20/2020.