Vaikeat alkoholimaksasairaudet lisääntyivät

Viiden vuoden kuluttua diagnoosista miehistä oli elossa 28 ja naisista 39 prosenttia.

Alkoholimaksakirroosin ja alkoholihepatiitin ilmaantuvuus lisääntyi jyrkästi sekä miehillä että naisilla vuosina 2001–2012, osoittaa gastroenterologian erikoislääkäri Perttu Sahlmanin väitöstutkimus.

Alkoholimaksakirroosin ilmaantuvuus lisääntyi miehillä 66 prosenttia ja naisilla 75 prosenttia. Alkoholihepatiitin ilmaantuvuus lisääntyi miehillä 75 prosenttia ja naisilla 108 prosenttia.

Vaikean alkoholimaksasairauden ennuste osoittautui huonoksi. Viiden vuoden kuluttua diagnoosista alkoholimaksakirroosia sairastavista miehistä oli elossa 28 ja naisista 39 prosenttia.

Alkoholihepatiittiin sairastuneista oli viiden vuoden kuluttua elossa noin 46 prosenttia.

Kuolemanriski syöpiin kasvanut

Alkoholimaksakirroosia tai alkoholihepatiittia sairastavien kuolemanriski syöpiin oli lähes 7-kertainen muuhun väestöön verrattuna.

Vaikea alkoholimaksasairaus lisäsi syöpään sairastumisen riskin 2,86-kertaiseksi taustaväestöön verrattuna.

Kuolemanriski ruoansulatuselinten sairauksiin oli noin 28-kertainen, hengityselinten sairauksiin lähes 8-kertainen ja verenkiertoelinten sairauksiin yli 6-kertainen.

Tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuoleman riski oli noin 11-kertainen muuhun väestöön verrattuna.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 2.10.2019.