Vain vapaa-ajan liikunnasta terveyshyötyjä?

Ruumiillisesti raskaan työn vaikutukset näyttävät olevan jopa epäedullisia.

Liikunnalla on monia edullisia ­terveysvaikutuksia. Nyt laaja väestötutkimus vahvistaa viime­aikaisia havaintoja siitä, että edulliset vaikutukset liittyvät nimenomaan vapaa-ajalla tapahtuvaan liikuntaan. Ruumiillisesti raskaan työn vaikutukset näyttävät olevan jopa epäedullisia.

Kööpenhaminassa seurattiin yli 104 000 kaupunkilaisen terveyttä keskimäärin 10 vuoden ajan vuosina 2003–14 tehtyjen perustutkimusten jälkeen. Alkututkimuksessa osallistujat luokittelivat työ- ja vapaa-ajan liikunnan määrän neljään luokkaan. Seurannan aikana ilmeni yhteensä 7 913 sydäntapahtumaa ja 9 846 henkilöä kuoli. Analyysissä käytettiin monimutkaisia tilastollisia malleja, jotka ottivat huomioon mm. valtimotautien vaaratekijät ja sosio­ekonomiset tekijät.

Tulos oli, että runsaaseen vapaa-ajan-liikuntaan liittyi keskimäärin 15 % pienempi sydäntapahtumien vaara ja 40 % pienempi kuolleisuus. Ruumiillisesti raskas työ puolestaan lisäsi 35 % sydäntapahtumien ja 27 % kuoleman vaaraa.

Epidemiologiset tutkimukset eivät tietenkään osoita syy-yhteyttä, ja on mahdollista, että runsaasti liikuntaa harrastavan väestönosan terveysriskit ovat jo lähtökohtaisesti keskimääräistä pienemmät. Aikaisemmin on havaittu, että vapaa-ajalla istumiseen – yleensä television tai tietokoneen ääressä – liittyy enemmän terveysriskejä kuin istumatyöhön…

Holtermann A, Schnohr P, Nordestgaard BG, Marott JL. The physical activity paradox in cardiovascular disease and all-cause mortality: the contemporary Copenhagen General Population Study with 104 046 adults. Eur Heart J 2021;42:1499–511.

Juhani Airaksinen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 37/2021.