Väitös: Insuliinihoidon lihottavaa haittavaikutusta voidaan ennakoida

Kun tiedetään, ketkä tyypin 2 diabetespotilaista ovat erityisen taipuvaisia insuliinin aiheuttamaan painonnousuun, heille voidaan valita erilaisia hoitomuotoja.

Lääketieteen lisensiaatti Markku Vähätalo tutki väitöskirjassaan diabeetikoita. Hän havaitsi selkeän yhteyden painonnousun ja sen välillä, nouseeko henkilön verenglukoosi paaston vai syömisen jälkeen.

Vähätalon mukaan paastohyperglykemiatyyppiä edustavat potilaat olivat jo tutkimusta aloitettaessa merkitsevästi lihavampia kuin verrokkinsa, joilla oli taipumus nimenomaan aterian jälkeiseen verenglukoosinnousuun. He myös tarvitsivat selvästi suuremmat insuliiniannokset ja lihoivat merkitsevästi enemmän.

Tutkimuksessa todetaan, että potilaiden jakaminen ryhmiin hyperglykemiatyypin mukaan on helppoa laskemalla heidän keskimääräisen paastoglukoosinsa ja sokerihemoglobiininsa suhde. Näissä tutkimuksissa raja-arvona käytettiin tasoa 1.3 mmol/l/%.

– Kun tiedetään, ketkä tyypin 2 diabetespotilaista ovat erityisen taipuvaisia insuliinin aiheuttamaan painonnousuun, voidaan heille valita hoitomuodot, jotka ovat painon suhteen neutraalimpia ja muutenkin kiinnittää huomiota painon muutokseen insuliinihoidon aikana, Vähätalo sanoo.

LL Markku Vähäsalon väitöskirja Starting Insulin Treatment in Type 2 Diabetes (Insuliinihoidon aloittaminen tyypin 2 diabeteksessa) tarkastetaan perjantaina 27. maaliskuuta klo 12.00 Turun yliopistossa.

Lähde:
Turun yliopisto

Kuva:
Panthermedia