Väitös: Varhaislapsuuden bronkioliitti lisää aikuisiän astmariskiä

RS-viruksen aiheuttaman alahengitystieinfektion sairastaneilla astmaa esiintyi enemmän kuin verrokeilla, jos infektion aikana oli todettu hengityksen vinkunaa.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan varhaislapsuudessaan bronkioliitin (ilmatiehyttulehdus) sairastaneilla on 28–31 vuoden iässä kohonnut astmariski ja huonompi elämänlaatu kuin verrokeilla. Heillä on myös palautumattomaan hengitysteiden ahtautumiseen viittaavia muutoksia keuhkojen toimintakokeissa.

Bronkioliitti ja keuhkokuume ovat tavallisia varhaislapsuuden alahengitystieinfektioita. Noin 30 prosenttia kaikista lapsista sairastuu bronkioliittiin ensimmäisen ikävuotensa aikana ja noin 13 prosenttia alle 1-vuotiaista lapsista joutuu sairaalahoitoon bronkioliitin vuoksi. Varhaislapsuudessa tavallisin bronkioliittia ja keuhkokuumetta aiheuttava virus on respiratory syncytial virus (RS-virus).

Väitöstutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 1981–82. Mukaan otettiin 83 bronkioliittiin ja 44 keuhkokuumeeseen alle 2-vuotiaana sairastunutta lasta, jotka joutuivat sairaalahoitoon. Tutkimuskohorttia on seurattu aktiivisesti 80-luvulta lähtien. Vuonna 2010 kutsuttiin 48 entistä bronkioliittipotilasta, 22 keuhkokuumepotilasta ja 138 väestöverrokkia kliiniseen seurantatutkimukseen. Tällöin tutkittavat olivat 28–31-vuotiaita.

Bronkioliittiryhmässä 31 prosentilla, keuhkokuumeryhmässä 9 prosentilla ja verrokeista 11 prosentilla oli lääkärin diagnosoima astma. Bronkioliittiryhmässä astma oli siis merkittävästi yleisempi kuin verrokeilla. RS-viruksen aiheuttaman alahengitystieinfektion sairastaneilla astmaa esiintyi enemmän kuin verrokeilla, jos infektion aikana oli todettu hengityksen vinkunaa.

Spirometrialla tutkittu keuhkojen toiminta oli bronkioliitin sairastaneilla huonompi kuin verrokeilla. Spirometriassa todettiin bronkioliitin sairastaneilla palautumattomaan hengitysteiden ahtautumiseen viittaavia muutoksia. Samantyyppisiä, mutta lievempiä muutoksia todettiin myös keuhkokuumeen sairastaneilla.

Lääketieteen lisensiaatti Katri Backmanin väitöskirja Long-term Outcome of Early Childhood Lower Respiratory Tract Infections: Respiratory Morbidity, Lung Function, and Health-related Quality of Life in the 30-year Follow-up (Varhaislapsuuden alahengitystietulehdusten pitkäaikaisennuste – hengityselinsairastavuus, keuhkojen toiminta ja elämänlaatu 30 vuoden seurantatutkimuksessa) tarkastetaan 28. marraskuuta Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lue myös:
Pikkulapsena sairastettu hengitystietulehdus lisää astmariskiä esikouluiässä

Lähde:
Itä-Suomen yliopisto

Kuva:
Panthermedia