Väitöstutkija tunnisti alaselkäkipuun liittyviä geenejä

Väitöstutkimuksessa löytyi kaksi Modic-muutoksille altistavaa geenivarianttia.

Perinnölliset tekijät selittävät 30 prosenttia Modic-muutoksiksi kutsutusta välilevyrappeuman alatyypistä. Tämä selvisi LL Minna Kraatarin väitöstutkimuksessa, jonka hän teki Oulun yliopistossa.

Modic-muutokset ovat selkärangan luisten nikamien ylä- ja alaosissa sijaitsevia magneettikuvauksella havaittavia muutoksia. Väitöstutkimuksessa ilmeni, että esimerkiksi 46-vuotiailla muutoksia on 63 prosentilla suomalaisesta väestöstä.

Tutkimus perustui kolmeen aineistoon

Kraatari tunnisti väitöstutkimuksessaan kaksi Modic-muutoksille altistavaa geenivarianttia uusissa alttiusgeeneissä. Toinen geeneistä tuottaa välilevylle tärkeää rakenneproteiinia ja toinen säätelytekijää. Lisäksi hän tunnisti kromosomista yhdeksän perimän alueen, joka liittyy Modic-muutoksiin.

Hän käytti koko perimän kattavaa assosiaatioanalyysiä ja eksomisekvensointia, jossa selvitetään koko perimän proteiineja koodaava alue.

Tarkastelussa oli mukana pohjoissuomalainen perheaineisto, kaksosista koostuva TwinsUK-aineisto ja Pohjois-Suomen 1966 syntymäkohortti.

Perinnölliset tekijät selittävät välilevyrappeumaa

Välilevyrappeuma on merkittävä tekijä alaselkäkivun synnyssä. Perinnölliset tekijät selittävät välilevyrappeuman synnystä jopa 74 prosenttia.

Alaselkäkipu on merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Jopa 84 prosenttia ihmisistä kärsii siitä elämänsä aikana. Vuosittain Suomessa kertyy yli kaksi miljoonaa sairauspoissaolopäivää selkäkivun vuoksi.

Väitöstilaisuus on Oulun yliopistossa perjantaina 23. marraskuuta. Kansanterveystieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The heritability and genetic risk factors of Modic changes (Selkärangan välilevyjen päätelevymuutosten perinnöllisyys).

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Toimittaja

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 19.11.2018.