Väitöstutkimus etsii uusia menetelmiä suolistosyöpäpotilaiden ennusteen arviointiin

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään elimistön tulehdusvasteen ja syövän etenemisen välistä yhteyttä.

FM, hammaslääketieteen kandidaatti Tiina Kantolan väitöstutkimuksessa havaittiin, että paksu- ja peräsuolisyöpää sairastavilla tulehdusta säätelevien välittäjäaineiden pitoisuudet veressä poikkeavat terveillä henkilöillä mitattavista pitoisuuksista. Veren välittäjäaineiden pitoisuudet myös muuttuivat syövän edetessä. Verinäytteestä määritetty korkea tulehdusindeksi oli yhteydessä syövän etenemiseen ja huonoon ennusteeseen.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään elimistön tulehdusvasteen ja syövän etenemisen välistä yhteyttä. Paksu- ja peräsuolisyöpään liittyvän tulehduksen määrittämistä ei vielä käytetä hyväksi kliinisessä työssä, mutta tulosten pohjalta voidaan kehittää uusia menetelmiä suolistosyöpäpotilaiden ennusteen arviointiin.

Tutkimusaineisto koostui 148 Oulun yliopistollisessa sairaalassa leikatun paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaan leikkaus- ja verinäytteistä sekä 86 terveen verrokkihenkilön verinäytteistä.

Paksu- ja peräsuolisyöpä on suomalaisten kolmanneksi yleisin syöpätyyppi.

Filosofian maisteri, hammaslääketieteen kandidaatti Tiina Kantola väittelee Oulun yliopistossa 8.1.2016. Väitöskirjan otsikko on Systemic inflammation in colorectal cancer. The role of cytokines and endostatin (Systeeminen tulehdusvaste kolorektaalisyövässä. Sytokiinien ja endostatiinin merkitys).

Kuva: Panthermedia