Valinta lääketieteelliseen muuttuu

Opiskelijoista 75 prosenttia valitaan nyt todistusten perusteella.

Koronapandemian vuoksi lääketieteellisten alojen valintaperusteisiin on jouduttu tekemään muutoksia. Aloituspaikoista 75 prosenttia täytetään todistusvalinnalla.

Todistusvalinnan aloituspaikoista varataan 65 prosenttia ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Kaksivaiheinen koe

Loput 25 prosenttia valitaan valintakokeella, jonka ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena 19. toukokuuta.

Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka eivät ole todistusvalinnassa tulleet hyväksytyiksi ylimpään hakutoiveeseensa.

Toiseen vaiheeseen valitaan kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän perusteella.

Valvottu koe järjestetään kesäkuussa myöhemmin ilmoitettavaan aikaan.

”Paljon haasteita”

Medisiinariliitto on seurannut tiiviisti koko kevään valintakokeeseen liittyvää keskustelua. Medisiinariliiton hallituksen jäsen on edustamassa lääketieteellisten alojen valintatoimikunnassa, ja hänet valittiin mukaan myös tänä keväänä perustettuun pandemiatyöryhmään.

Medisiinariliiton puheenjohtaja Riku Metsälä sanoo, että valintakokeen uudistukseen liittyi paljon haasteita, sillä hakijat olivat tiedossa ennen koejärjestelyn muutosten tekemistä.

– Ryhmä noudatti tiukkaa vaitiolovelvollisuutta, ja tietoa valintakokeen järjestelyistä ei tullut ennen eilistä julkistusta. Kaikkien taustaorganisaatioiden pohdinnat tuotiin ryhmälle omien jäsenten kautta, hän kertoo.

Huolena nopeasti tehtävät valintakoejärjestelyt

Medisiinariliiton suurin huoli valintakokeesta ovat nopealla aikataululla tehtävät koejärjestelyt.

– Niiden vaikutukset hakijoiden reiluun valintaan noudattaen mahdollisimman hyvin alkuperäistä hakukriteeristöä oli meidän tärkein näkemyksemme asiasta, huomauttaa Metsälä.

Medisiinariliiton mukaan pääsykokeen järjestelyt ja valvonta ovat erittäin haastavia pandemian aikana. Lääketieteen alojen tulee näyttää esimerkkiä koejärjestelyjen turvallisuudessa. Näiden syiden vuoksi oli alusta asti selvää, ettei koetta voida järjestää perinteisellä tavalla.

– Valintatoimikunnalle annettu tehtävä oli erittäin haastava, ja poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tiedekunnat ovat varautuneet syksyllä pitkään valituskierrokseen.

Opiksi tulevaisuuteen

Viime keväänä otettiin käyttöön yhteisvalinta. Valintaprosessia oli tarkoitus muuttaa myös tänä keväänä ottamalla mukaan todistusvalinta, mutta nyt muutos oli huomattavasti suunniteltua suurempi.

– Tulkintoja opiskelijavalintaan tehdyistä muutoksista on siis vaikeampi tehdä, kun näin moni valintaprosessin osa-alue muuttui kerralla. Jatkossa tuleekin kriittisesti tarkastella todistusvalinnalla hyväksyttävien opiskelijoiden osuutta.

Metsälän mielestä tänä keväänä tehty työ ei varmaan mene hukkaan. Tästä voidaan ottaa käyttöön hyviäkin asioita tulevaisuuden koejärjestelyihin.

Ulla Toikkanen

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkossa.