Valviraan voi tehdä kantelun verkossa

Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen.

Terveydenhuollon kantelun voi tehdä nyt sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta.

Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirhettä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen.

Muut kantelut tehdään aluehallintovirastoon.

Valvira muistuttaa, että hoitoon tyytymättömän on hyvä keskustella asiasta hoitopaikassa. Jos keskustelusta ei ole apua, voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on Valviran mukaan usein nopein tilanne selvittää tilanne.

Viime vuonna Valviraan tuli 368 kantelua

Valvontaviranomaiselle voi tehdä kantelun, vaikka muistutusta ei olisi tehty.

Viranomainen eli Valvira tai aluehallintovirasto voi tapauskohtaisesti siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena hoitopaikkaan. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

Valvira on viime vuosina siirtänyt terveydenhuollon kanteluja muistutuksena käsiteltäviksi yhä enemmän, ja samalla ohjannut terveydenhuollon toimijoita asianmukaiseen muistutusten käsittelyyn ja potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Vuonna 2020 Valviran selvitettäväksi tuli 368 terveydenhuollon kantelua. Määrä laski vuodesta 2019, jolloin se oli 421.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.