Vanhemmilta saatu lämpö vähentää nuorten psykopatiapiirteitä

Vanhemmuuden laadulla on merkitystä vielä nuoruusiässä.

Vanhemmilta saatu lämpö vähentää psykopatiapiirteitä ja alttiutta rikollisuuteen nuorilla, selvisi viiden vuoden seurantatutkimuksessa. Psykologi Heidi Backman HUS lastenpsykiatriasta tutki väitöskirja-artikkelissaan (Backman H ym. J Child Family Stud 2021;30:955), miten vanhempien lämpö ja vihamielisyys vaikuttavat nuoruusiän psykopatiapiirteisiin ja rikollisuuteen.

Seurantatutkimus perustui 1 354:n 14–19-vuotiaan korkean riskin nuorisorikollisen aineistoon, joka oli koottu Yhdysvalloissa vuosina 2000–2010. Nuoret itse arvioivat kokemaansa vanhemmuutta sekä omaa käytöstään.

Tutkimuksessa kysyttiin nuoren kokemuksia esimerkiksi siitä, kuinka usein äiti tai isä on kertonut välittävänsä nuoresta tai kuinka usein he ovat suuttuneet. Lisäksi kartoitettiin nuoren kuvaamat omat mahdolliset psykopatiapiirteet.

Psykopatiapiirteitä ovat muun muassa tunnekylmyys, tunteettomuus, impulsiivinen ja vastuuton käytös sekä mahtailevat ja manipuloivat piirteet.

Uusi tutkimus vahvisti, että vanhemmuuden lämmöllä on vaikutusta vielä nuoruusiässä. Äidiltä saatu lämpö suojasi nuoria psykopatiapiirteiltä ja rikolliselta käyttäytymiseltä. Isältä saatu lämpö taas suojasi psykopatiapiirteiltä mutta ei rikollisuudelta.

Lisäksi selvisi, että äidin ja isän vihamielisyys vaikuttaa vielä nuoruusiässä psykopatiapiirteiden tasoon ja voi lisätä rikollista käyttäytymistä.

– Vaikka nuoren kehitys olisikin jo edennyt epäsuotuisaan suuntaan, tilannetta ei ole menetetty. Nuorten aivot muokkautuvat, joten esimerkiksi yhteys turvalliseen aikuiseen tai nuoren kehitystä tukeva seurustelusuhde voi vielä muuttaa nuorta, Backman kertoo tiedotteessa.

Psykopatiapiirteistä ei myöskään voi päätellä vanhemmuuden laatua, vaan nuoren tilanteeseen vaikuttavat monet asiat, kuten ystäväpiiri ja seurustelusuhteet.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.