Vanhusten muistiongelmia voidaan helposti testata sairaalassa

Muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä sairaalassa.

Tampereen yliopiston tutkimuksessa todettiin, että muistiin ja alkavaan sekavuustilaan liittyviä häiriöitä voidaan havaita nopeilla ja helppokäyttöisillä testeillä, kuten kuuden kohdan muistiseulalla tai pyytämällä potilasta luettelemaan kuukaudet takaperin.

Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.

Tutkimus tehtiin TAYS:ssa, ja siinä oli mukana 151 potilasta, jotka olivat täyttäneet 70 vuotta. Heistä joka kolmannella osoittautui olevan joko muistitoimintojen häiriö tai tarkkaavaisuuden häiriö, jota ei ollut sairaalassa aiemmin havaittu.

Tarkkaavaisuuden häiriö havaittiin 20 prosentilla tutkimukseen osallistuneista, mutta alle puolella oli siihen viittaavia mainintoja sairauskertomuksessaan.

Testit rutiininomaiseen käyttöön

– Käyttämämme testit soveltuvat nopeutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta dementian ja deliriumin seulontaan kiireisessä sairaalaympäristössä, toteaa geriatrian ma. professori Esa Jämsen Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa testejä pitäisi käyttää rutiininomaisesti, koska muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöt jäävät muuten herkästi toteamatta kuten tutkimuskin osoittaa. Sama pätee myös moniin muihin geriatrisiin ongelmiin: vain selvimmät tapaukset näkyvät päälle päin.

– Yleisiä geriatrisia ongelmia pitäisi pystyä seulomaan helposti, jotta potilaan hoito voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisesti. Lähdimme testaamaan eri työkaluja, ja nämä osoittautuivat toimiviksi, Jämsen kertoo.

Seuraavaksi tutkijaryhmä selvittää, kuinka hauraat ja haavoittuvat, geriatrin arviota tarvitsevat vanhat ihmiset voitaisiin tunnistaa jo heti hoitojakson alkaessa.

– Tavoitteemme on saada erilaiset seulontamenetelmät osaksi tavanomaista hoitoa, mainitsee Jämsen.

Tampereen yliopistosairaalaan perustettiin muutamia vuosia sitten geriatrian yksikkö, jotta iäkkäiden potilaiden erityistarpeisiin voitaisiin vastata paremmin.

Artikkeli Kangas T, Hämäläinen R, Valvanne J, Jämsen E. Muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöiden seulonta sairaalassa on aiheellista julkaistiin Lääkärilehdessä 11/2018.

kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Fotolia

Lue artikkeli kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Lataa tiedostoja